menü

Események, tevékenység

CímlapEsemények, tevékenység
CímlapEsemények, tevékenység

ICHTHÜSZ Közgyűlés

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége március 1-3. között, Balatonfüreden, a  Siloám missziói és konferencia-központban, Honvéd u. 6. tartja évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés alkotó tagjai az ott megjelent 16 évnél idősebb protestáns cserkészek.

Részvételi hozzájárulás az idén is csak 8.000 forint/cserkész, amely a kétnapos teljes szállás-, étkezés- és programköltséget fedezi.

További információ a 20-9143-893 telefonon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, illetve a 20 9549 536 telefonon vagy a nagylacik1@gmail.com e-mail címen kapható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Programtervezet

 

Március 1. péntek

17.30-ig megérkezés, regisztráció, szállásfoglalás

17.45 zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László

18.00 vacsora: svéd asztalos, „…ha hoztok, esztek…”

19.00 megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor  

19.30 beszélgetés az MCSSZ vezetőségével

20.30 Jamboree információk

21.30 zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Március 2. szombat

07.00 ébresztő, reggeli torna, tisztálkodás, szobarend

07.45 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter

08.00 reggeli

09.00 a 2018-os programok értékelése.

09,30 a 2019-es programok megbeszélése: Maros-túra, évfordulós programok etc.

12.00 ebéd

14,00 vezetett városnézés

17,00 tisztújítás a jelölések alapján

18.30 farsangi vacsora a városban  

20.30 tábortűz: monoriak, és amit a többiek hoztak

21.30 záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Március 03. vasárnap

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

07.45 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán

08.00 reggeli

08.30 ICHTHÜSZ honlap, újság, facebook

09.00 zászlólevonás – Nagy László

09.15 indulás istentiszteletre Veszprémbe, utána hazautazás

 

 

Szeretettel várjuk

minden érdeklődő cserkésztestvérünket az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének évi rendes közgyűlésére

2017. március 17-19. Balatonfüredre (Siloam Missziói Otthon 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.)

Programtervezet

Március 17. (péntek)

17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása

17.45 zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László

18.00 vacsora

19.00 Megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor

19.30 beszélgetés az MCSSZ vezetőségével

21.00 rendhagyó őrsi foglalkozás a monoriak vezetésével

22.00 zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán

22.15 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

Március 18. (szombat)

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

07.45 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter

08.00 reggeli

08.45 a 2016-os programok értékelése, különös tekintettel az ICHTHÜSZ tanyázásra

09.15 a 2017-es programok megbeszélése, különös tekintettel a Reformáció évfordulójára

kvízek – 15 perc

ICHTHÜSZ imakönyv szerkesztésének állapota – 15 perc

Budakeszi tanyázás – 15 perc

Száva túra – 15 perc

Berekfürdő – 15 perc

Októberi evangelizáció – 15 perc

Egyéb – 15 perc

11.00 szünet

11.15 hegedűs énektanulás a Reformáció jegyében – Dobos Ágoston

12.30 hideg ebéd

13.15 szabadság

15.00 szervezett városnézés

18.00 vacsora

19.00 az Újság és a honlap szerkesztőségi és kiadói kérdései

20.00 tábortűz: Monoriak és amit a többiek hoztak

21.30 záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

Március 19. (vasárnap)

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

07.45 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán

08.00 reggeli

08.30 ami kimaradt

09.00 zászlólevonás – Nagy László

09.15 indulás az istentiszteletre, a) Litér, b) Nemesvámos

Részvételi hozzájárulás az idén is 8.000 Ft/cserkész, amely a két napos teljes szállást, étkezést és programot fedezi.

További információ Nagy Lászlónál 06 20 9549 536, illetve a nagylacik1@gmail.com címen.

 

Emlékeztető az ICHTHÜSZ Cserkészfórumról

Berekfürdő 2016. okt.7-9.

 

Az ez évi Fórumunkon 5 csapatból 16-an vettünk részt Budapestről, Budakesziről/ Kaposszekcsőről, Debrecenből, Dunavarsányból és Monorról.

A programtervezetnek megfelelően tartottunk istentiszteleteket, áhítatokat. Részt vettünk a berekfürdői református istentiszteleten. Közösen átgondoltuk a 16. századi Reformáció 500 éves évfordulójának a jelentőségét és üzenetének aktualitását. A csapatok beszámoltak a 2016-os programjaikról és a vezetők az ICHTHÜSZ programokról. Fórum- és egyéni beszélgetések keretében szóba kerültek a csapatok belső nehézségei és természetesen sikerei és örömei is. Nem utolsó sorban élveztük a szép napsütésben a híres strandfürdő minden áldását.

Szintén a programtervezetnek megfelelően Fórumunk két fontos döntést, illetve tervezetet alkotott, amelyeknek különös jelentősége lesz a jövőben.

Egyrészt döntöttünk az ICHTHÜSZ Facebook oldal létrehozásáról. Megterveztük továbbá az ICHTHÜSZ Közösség alapprogramját a Reformáció 500. évfordulója kapcsán. Ezzel kapcsolatban azt reméljük, hogy október végén egy szélesebb körben, az MCSSZ szervezésében mindezt továbbgondolhatjuk, bővíthetjük és a megvalósítás útján előbbre vihetjük. Természetesen, miután ennek az emlékeztetőnek a főbb elemei alkotják a facebook oldalunk első bejegyzését a felelős, konstruktív és az Evangélium ügyéhez méltó hozzászólásokat már most várjuk.

 1. facebook oldalunk gazdái/szerkesztői Varga Orsolya és Széles Zsolt lesznek Debrecenből. Készségüket és szolgálatukat előre is köszönjük. Az oldal elnevezése, megjelenése megegyezik folyóiratunk „fejlécével”. Az új kommunikációs fórumhoz nagy reményeket fűzünk.
 2. A Reformáció 500 éves évfordulójával kapcsolatban a következő tervezetet állítottuk össze az alábbi felelősökkel és költségtervezettel.
 • Felajánljuk szolgálatainkat szervezés, díszőrség, vagy egyéb szolgálat formájában a nagyobb egyházi/társadalmi rendezvényekhez.
 • Online Kvízt hirdetünk meg három témában: bibliaismeret, reformációs

egyháztörténet-ismeret, protestáns cserkésztörténet-ismeret.

Határidő: megjelenés: 2017. Húsvét, benyújtás: 2017. Pünkösd    

Felelősök: Szuhánszky Gábor, Csobolyó Eszter, Bóna Zoltán, Darvas Szilárd

 • Protestáns cserkészimakönyv szerkesztése, kiadása 1000 példányban                               Határidő: 2017. Szentháromság vasárnap                                                                    Felelősök: Csobolyó Eszter, Bóna Zoltán                                                   Költségterv: 500e forint központi forrásból előlegezve         
 • Reformációi évfordulós cserkésztanyázás: 2017. június 29. - július 02., Budakeszin vagy a Cserkészparkban.

Határidő: jelentkezés 2017. június 1.

Felelős: Szuhánszky Gábor, Nagy László                                                    

Költségterv: 100 fővel tervezve 1,5 millió forint. Részvételi díj 1 millió forint, központi forrás: 500e forint.

 • Reformációi Száva-túra a Szerb-Horvát határtól a Dunáig, 2017. július. 09. – 16. szárazföldi utazással együtt. 

Határidő: jelentkezés 2017. május 01.                                             

Költségterv: 50 fővel tervezve 3,5 millió forint. Részvételi díj 2 millió forint, központi forrás 1,5 millió forint.                                                                        

Felelősök: Bóna Zoltán, Csobolyó Eszter, Móre Bálint

 • Cserkészevangelizáció az úrvacsora megünneplésével a Szilágyi Dezső téren Illés Dávid felkérésével vagy a Kálvin téren Schaller Tamás felkérésével október 7. este 6 órakor.                                                           

Felelősök: Szuhánszky Gábor, Bóna Zoltán

 • Természetesen közösségünk megtartja évi két fix programját a Közgyűlését, Nagyböjt második hétvégéjén, Balatonfüreden és Vezetői Fórumát október második hétvégéjén Berekfürdőn. E programok tematikáját nyilvánvalóan a reformációs rendezvények tervezése, szervezése és értékelése adja. A költségtervvel nem bíró programoknak is bizonyára van szervezési, utazási, adminisztratív, logisztikai, irodai etc. kiadása, és ugyanez vonatkozik a költségtervvel rendelkező programokra, mint például bejárások, szervezési megbeszélések etc. Ezeknek az addicionális programoknak a fedezésére 500 ezer forinttal számolunk központi forrásból.

Az ICHTHÜSZ elnöke, főtitkára, a teológiai titkára, és az ICHTHÜSZ folyóirat főszerkesztője elkötelezik magukat, hogy mind a forrásteremtés, mind pedig a programszervezés során latba vetik széleskörű tapasztalati és kapcsolati tőkéjüket. Vállalják a személyes megkereséseket, egyeztetéseket, az ezzel kapcsolatos döntések szűk körű, felelősségteljes meghozatalát.

A jelenlévők elkötelezték magukat a fenti programtervezet megvalósítására, annak további pontosítására, népszerűsítésére aktív részvétellel.

Ezúton is kérjük mindazok csatlakozását, részvételét ebbe a folyamatba, akik a fentiek iránt, illetve azok egyike/másika iránt érdeklődést éreznek, tanúsítanak.

Hangsúlyozzuk, hogy ez egy tervezet, amelynek a jobbítására nyitottak vagyunk.

 

Nagy László sk.                                                              Dr. Bóna Zoltán sk.

ICHTHÜSZ főtitkár                                                       ICHTHÜSZ elnök

 

Szeretettel várjuk

minden érdeklődő cserkésztestvérünket az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének

évi rendes közgyűlésére

 

2016. február 26-28. Balatonfüredre

Siloam Missziói Otthon 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.

 

Programtervezet

 

Február 26. péntek

17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása

17.45 zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László

18.00 vacsora

19.00 Megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor

20.00 beszélgetés az MCSSZ vezetőségével

21.30 zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Február 27. szombat

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter

08.15 reggeli

08.45 a 2015-ös programok értékelése, különös tekintettel az ICHTHÜSZ tanyázásra

09.45 a 20016-os programok megbeszélése, különös tekintettel a kerületi nagytáborokra

11.00 az ICHTHÜSZ imakönyv szerkesztésének, kiadásának megbeszélése

12.00 portya Salföldre, ebéd ott

18.00 vacsora

19.00 az Újság szerkesztőségi és kiadói kérdései

20.00 tábortűz: Monoriak és amit a többiek hoztak

21.30 záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Február 28. vasárnap

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán

08.15 reggeli

08.30 a vezetőképzésben való részvétel

09.00 zászlólevonás – Nagy László

09.15 indulás az istentiszteletre, amelyre hazafelé kerül sor

10.00 részvétel az istentiszteleten, hazautazás

 

Részvételi hozzájárulás az idén is 8.000 Ft/cserkész, amely a két napos teljes szállást, étkezést és programot fedezi.

 

További információ Nagy Lászlónál 06 20 9549 536, illetve a nagylacik1@gmail.com címen

 

Az ICHTHÜSZ Közösségnek ma is van egy rendszeres kiadványa, amely 1993-tól kezdve töretlenül és pontosan évente négyszer megjelenik. Elektronikus úton juttatjuk el mindazoknak, akiknek a címét ismerjük, továbbá ezen a honlapon is elérhető.

 

Aktivitásunk a következő fő visszatérő eseményekben zajlik:

 • Közgyűlés Balatonfüreden Nagyböjt második hétvégéjén.
 • Pünkösdi kiscserkész tanyázás.
 • Évente, lehetőleg június végén ICHTHÜSZ tanyázás/portya, ahova minden csapatból várjuk a protestánsokat.   
 • Vezetői/pedagógiai fórum Berekfürdőn októberben.
 • Többhelyszínes adventi cserkésznap Advent második vasárnapját megelőző szombaton.
 • Kétévente szervezzük a betlehemi láng fogadását, elosztását, és így az MCSSZ karácsonyi ünnepségét. Amikor nem mi szervezzük, akkor igehirdetéssel veszünk azon részt.   
 • Szoros kapcsolatot tartunk fent a református, evangélikus, baptista és metodista egyházzal. Ünnepeiken, megmozdulásaikon, akcióikon igyekszünk szükség és lehetőség szerint részt venni: világtalálkozók, önkéntes munkák, reformációi gála stb.
 • Lelkigondozói szolgálatot végzünk azok között a cserkészek között, akik erre rászorulnak, és ezt tőlünk bizalommal elfogadják.
 • Erőnk szerint segítjük az MCSSZ programjainak ökumenikus testvériségét, és ezt az ökumenikus, gazdagító karaktert szeretnénk továbbra is óvni és ünnepelni.

 

A fentiekből is kiderül, hogy az ICHTHÜSZ Közösség önértelmezése szerinti léte és funkciója a Magyar Cserkészszövetség szerves részeként határozható meg. Példaként néhány evidenciát mondunk. Az ICHTHÜSZ munkában kizárólag a Magyar Cserkészszövetségben igazolt cserkészek vehetnek részt. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályát, összes szabályzatát és rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el. Osztozik a Magyar Cserkészszövetség sikerei miatti örömökben, és vállalja a gyarlóságok összes következményét is.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)