„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Máté 11,28a)
home-logo.png

Szeretettel köszöntjük látogatóinkat!

Hétkezdő áhítat

2020. május 18.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház, Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 488. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten, Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végetlen kegyelem, Három személyben áldott egy Isten!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Kit a szentek áldnak, Koronájukat letészik te előtted; Angyali seregek térdelve imádnak, Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Földi köd bár elfed, És bűnös szem nem látja dicsőségedet, Csak te vagy szent, Isten és senki kívüled: Teljes hatalmú szentség, szeretet!

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az Evangéliumot, amely írva van a Máté írása szerint való szent Evangélium 6. fejezetének 16-18. verseiben.

A böjtölés

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Kényszerböjt alatt voltunk és bizonyos mértékig vagyunk az elmúlt hónapokban és bizonyára még a közeljövőben is. Persze máris mondanom kell, hogy miután minden vallásos cselekedetben helyénvaló a személyes döntés, a kényszerböjt igazából nem böjt. Viszont a megvalósulása azért hasonló, mert valamit nem csinálunk, amit gyarló szívünk szerint csinálnák, vagy valamit csinálunk fogunkat összeszorítva, magunkra erőltetve, amit egyébként nem csinálnánk. Ez most is így volt/van a legegyszerűbb formában. Reflexszerűen fognánk kezet valakivel vagy beszélnénk hozzá meggyőző erővel bele az arcába, de még ezt sem tehetjük. Anyák napján nem tehettük azt, amit Petőfi tett, hosszas gondolkodás után, gondolkodás nélkül. Megható képeket láttunk arról, hogy a család áll az erkély alatt, a nagymama vagy dédmama az erkélyen. És mégis van benne böjt, van benne önkéntes döntés, mert nem jött volna a rendőr, ha a család egy pillanatra fölszalad és áthágja a szabályt.

A böjt mindig a megtisztulásért, a megjobbulásért, az élet szolgálatáért van. Ez a böjt elsősorban az élet megtartásáért, a túlélésért volt a legtöbb ember esetében. De jó lenne, ha ennél többet látnánk benne és többet szeretnék profitálni belőle! Az elmúlt hetek korlátozásában, amelynek nagy részét még egyszer mondom kicselezhettük volna, fölismerhetnénk, hogy mennyire szükségünk van egymásra a kézfogástól, a fülbesúgáson át az ölelésig. És az a tantusz is leeshetne, hogy mennyire szükségünk van azokra, és azoknak mennyire szüksége van ránk, akiket ezerszer meglátogathattunk volna, de eddig mindig valami fontosabb volt. A korlátozás elmúltával most rögtön induljunk el feléjük, nehogy visszaessünk a soha be nem teljesülő halogatásba. Az élet minden területén igazak ezek, meg még sok minden más ezekhez hasonló.

Így van ez az egyházi élettel is. Az emberek többsége azzal az önámítással él, hogy lehet az élet teljességét élni az élet Teremtője és Megváltója nélkül. Vagy abban, hogy lehet a Teremtővel és Megváltóval privát, bilaterális kapcsolatban lenni anélkül, hogy Isten többi népével kapcsolatban lennénk. Gondoljunk bele annak a gyermeknek az életébe, aki úgy akar a legjobb gyereke lenni a szüleinek, hogy közben legrosszabb testvére testvéreinek. Ez nem tud így lenni, mert akkor a szülőnek egyetlen egy témája van gyermekéhez, méghozzá annak testvérietlensége. És mi lesz a vége? Az, hogy a gyermek ezt megunja és eltávolodik a szülőtől is. De jó lenne, ha azok, akik a törvény iránti lojalitásból a Facebook-on keresztül igyekeztek megélni a krisztusi létüket, most boldogan sietnének a templomba és nem leszoknának arról, mondván: „bejön az Ige a konyhába, ahol bizonyára kócosan, papucsban, kávét szürcsölgetve is tökéletesen lehet fogadni.” Mert ez a veszély fönnáll. A böjttel ugyanúgy megtörténhet, mint az almafával, hogy élvezhetetlen gyümölcsöt terem. És de jó lenne, ha azok a sokak, akik most puszta kíváncsiságból, esetleg unalomból bele-belepillantottak az istentiszteletekbe, most megpróbálnának a megfigyelő (megtekintő) státuszból a résztvevő státusz felé elmozdulni.

De jó lenne, ha megtanulnánk jobban megbecsülni az emberi kapcsolatainkat! Nem legyintenénk a megbeszélésekre, nem legyintenénk a focimeccsekre, a kulturális programokra, az iskolai rendezvényekre és persze az istentiszteletekre, egyházi rendezvényekre sem. Mert most, néhány hónapig ezek nem hívogattak bennünket. Tényleg olyan jó volt otthon maradni? Vagy csak a legszükségesebbekre kimozdulni? Csak egy egyszerű példát mondok, ami a Közösségi Házunkhoz kötődik, és elég messze van a vallási élettől. Vért izzadva tudnunk összehozni egy ulti-asztalt és még nehezebben egy bridzs-asztalt. 8000 emberből tényleg nincsen 8-10, aki hetente egyszer ezen a módon szívesen mozgatná meg kicsit az agyát, ezen a módon gyakorolná az együttműködést és az ártatlan versengést? Hány önként vállalt bezártságot élünk meg, amiből de jó lenne, ha kigyógyítana, ez a nem túl szigorú és mégis valóságos kényszerbezártság.

Ma újra a szokásos 11-12 létszámmal vagyunk jelen ezen a hétkezdő áhítaton. Nagy öröm ez a közelmúlthoz képest. Nagy öröm, hogy újra együtt lehetünk. Csütörtökön Urunk Mennybemenetelét ünnepeljük, s tartalmilag fölfoghatatlanul irracionális az, hogy ez miért nem érinti meg még a magukat vallásosnak tartók szívét legalább annyira, mint a Mi Urunk földre jötte, a Karácsony. Lényegileg nem kisebb ünnep. Legyünk együtt sokan csütörtökön a mi templomunkban is este 6-kor és más templomokban is.

Mint tapasztaljuk, hírértékű volt, hogy a templomba járást korlátozták. Most hírértékű a szabadság e téren is. Jól meglátszott a templomtérben a korlátozás. Meg fog látszani a szabadság? Ugye meg! Még akkor is, ha maszkon keresztül énekeljük a zsoltárt s a templomba befelé, kifelé kézfogás helyett fertőtlenítjük a kezünket. Így legyen, ámen.

 

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy a szentségedből, dicsőségedből ránk is hullik sokkal több, mint megérdemelnénk és méltóságot ad, gyógyulást ad, jó híreket hoz mindez a mi életünkbe is. Köszönjük, hogy kegyelmedből látni véljük a sok riasztó jel alagútjának végén a fel-felvillanó fényt: kevesebb áldozat, kevesebb beteg, több gyógyulás. A Te irgalmas jóságodat kérjük az áldozatokra, a hozzátartozóikra, a gondozóikra itt e hazában és szerte a világon. Add, hogy a mulandóságot általában és a konkrét betegség erejét egyaránt a Te kegyelmes, megváltó és megmentő jóságod fényében lássuk. Tudjunk igazán örülni a konkrét enyhítéseknek, a közösségi életben való részvétel skálája színesedésének, a templomi harangok újra hívó szavának. Kérjük a lelked erejét, hogy mi, akik életében érdemünkön fölüli enyheséggel jelent meg a járvány, tudjunk örülni annak lecsendesedésének és ne csak azt tudjuk, hogy milyen feladatokat rótt ránk az, hanem hogy mennyivel több és szebb feladatot ró ránk annak visszavonulása. Add, hogy értsünk a jelekből a Te lelked megvilágosító kegyelme által. A mi urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 488. dicséret befejező versét:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Nagy és erős Isten; Minden műved dícsér az ég-, föld- s tengeren!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Alapítványunk 58.610 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 19178123-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
A Kuratórium

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Egyesületünk 44.614 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 18269947-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
Az Elnökség

A Magyarországi Református Egyház,
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is, köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek.
Egyházunk fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az evangélium szolgálatával, illetve az evangélium által inspirálva teljes szívvel szolgálja hazánkat a hitélet, a nemzeti függetlenség, a kultúra, az oktatás és a szociális élet területén.
A személyi jövedelemadó 1%-os fölajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk jövőjéhez.
A továbbiakban is ezt kívánjuk tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-ról az idén (is) a 0066 technikai szám megjelölésével Országos Egyházunk javára rendelkezzék.
A Presbitérium

 

Vége az ünnepnek? Sokunk számára nincs és

folytatódnak a református istentiszteletek közvetítései a facebook-on,

hiszen minden vasárnap Krisztus feltámadását és az élet győzelmét hirdetjük, valamint „…a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 24,47)

A most vasárnapi közvetítés immáron a 6. lesz, mert követhettünk két böjti istentiszteletet, a jeles virágvasárnapi, nagypénteki és húsvéti istentiszteletet.

Mindeközben minden hétfőn böjti áhítatot, és Húsvéthétfőn pedig istentiszteletet, továbbá a Nagyhét minden napján bűnbánati áhítatokat olvashattunk a https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ facebook oldalon és a http://dunavarsanyireformatusok.hu/ honlapon. Az hétfői írásos bizonyságtételeket is folytatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk a virtuális, de lélekben mégis valóságos közösségbe.

 

A Presbitérium

 

Online vasárnapi istentiszteletre

hívunk minden érdeklődőt 10 órától!

https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

--------------------------------------------------------------------------

Vasárnap, a déli harangszó alatt

az SDG Közösségi Ház haranglábánál

– egymástól tisztes távolságban –

elmondjuk a Miatyánkot és

hálás, elismerő tapssal köszönjük meg

sokak áldozatos munkáját!

Az úton lévők a helyszínen az otthonlévők otthonukban csatlakozhatnak!

------------------------------------------------------------------------------------------

A hétfő reggeli imádságunk

 10 órától olvasható a honlapunkon: http://dunavarsanyireformatusok.hu

és a facebook oldalunkon.

Az Úr kegyelme legyen mindnyájunkkal – a Dv. Ref. Egyházközség elnöksége

 

Aktualizált - Frissített

Közlemény

a Dunavarsányi Református Egyházközség Elnökségétől

A kialakult járványhelyzetre és az ahhoz fűződő intézkedésekre, különös tekintettel országos Egyházunk elöljáróságának kérésére, az alábbi közleményt adjuk ki.

Megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal szolgáljuk a ránk bízottakat és egész környezetünket, ha egyházi életünkben a személyes találkozásokat minimálisra korlátozzuk úgy, hogy közben Isten Igéjének a hirdetését, a lelkek gondozását és az emberi segítségnyújtást a rendelkezésünkre álló info-, telekommunikációs továbbá egyéb eszközökkel maximálisan igyekszünk gyakorolni.

Ennek értelmében hangsúlyozzuk:

  • vasárnap délelőtt istentiszteletre nem hívogatnak harangjaink. Az istentiszteleten otthonukban online vehetnek részt az érdeklődők. A harangok viszont a rendkívüli helyzetben déli 12 órakor otthoni imádságra hívnak mindannyiunkat. Egyébként a nándorfehérvári csata előtt is ez volt a szerepe az akkor bevezetett déli harangszónak.
  • a vasárnapi istentisztelet szokásos idejében – 10-11 óra között – mindaddig, amíg ezt nem módosítjuk facebook címünkön: https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ hirdetjük a sok rossz hír közepette az Evangéliumot, a jó hírt. Személyes templomi részvételre senkit sem buzdítunk, sokkal inkább a közvetítésbe az otthoni bekapcsolódást javasoljuk. A közvetítés a templomból történik. Bizalommal kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást. A vasárnapi istentiszteletnek ez a megoldása hetekig eltarthatja, ezért kérjünk, hogy aki csak tud, technikailag rendezkedjen be erre. És újra kérjük, hogy aki ebben technikai segítséget tud nyújtani, tegye meg;

  • figyelmükbe ajánljuk a televízió csatornáin bizonyára megsokszorozódó istentiszteleti közvetítéseket. Továbbá a reformatus.hu honlapon minden vasárnap délelőtt és minden reggel megjelenő vallási közvetítéseket, lelkigondozói anyagokat és egyházunkat érintő tájékoztatásokat;
  • a templomunkat és a Közösségi Házban lévő kápolnánkat hétköznapokon is nyitva tartjuk, hogy ott bárki egyéni csendességet találjon, ha úgy érzi, hogy erre van szüksége;
  • a hittanórák az iskola online rendszerében kerülnek megtartásra;
  • a tervezett és már beharangozott közösségi programjainkat – például hód-cserkészet, Virágvasárnapi Családi Nap etc. – újabb értesítésig lemondjuk.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

dr. Csizmadia Zoltán  sk.                  Balázs Gyula sk.                    dr. Szilvay Balázs sk.

            főgondnok                             missziói gondnok                   adminisztratív gondnok                    

dr. Bóna Zoltán sk.

református lelkész

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”
(Zsolt 136,1)
Harang is szól értünk
a 20 éves Habitat utcában
a 10 éves Soli Deo Gloria Közösségi Ház udvarán
Az ünnepségek időpontja: 2019. június 14-16.,
helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Ünnepi hálaadásra hívjuk mindazokat,
akik a Jóisten örök szeretetét tudják hálásan fölismerni a városunk nyugati
szegletében hangulatosan, közösségre hívogatóan megszólaló, esztétikus
lábakon álló harangban;
és azokat is, akik tudják és nem is feledik, hogy a Habitat utca kialakítása
20 évvel ezelőtt, a szolgáltatások kiépítése, valamint a lakások fölépítése
nem egy profitorientált vállalkozásként, hanem egy keresztyén-karitatív
szervezet vezetésével, hívő emberek imádságos adományából és sok testvéri
kéz összefogásából valósult meg;
továbbá azokat is, akik örömmel vallják, hogy minden jó dologért Egyedül
Istené a Dicsőség, és azt is, hogy ennek megélésére, kifejezésére és hirdetésére
törekedett a mögöttünk lévő 10 évben a Soli Deo Gloria Közösség és ennek
ad otthont egy évtizede a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta.
Dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok Csobolyó Miklósné, elnök

Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség
Soli Deo Gloria!

 

Programok

Harangadományozás
Harang- és Haranglábszentelés
2019. június 14., péntek 18 óra
Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése
dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harangadományozás
Csobolyó Miklósné, elnök és dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harang- és haranglábszentelés
nt. Takaró András esperes
Harangmegszólaltatás
Bevonulás harangszóval
Igei köszöntés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Polgármesteri köszöntő
Gergőné Varga Tünde, polgármester
Koncert
A Magyar Honvédség Veszprémben Állomásozó Légierő Zenekara
Katona János vezetésével
Szeretetvendégség

20 éve indult a dunavarsányi Habitat építkezés
2019. június 15., szombat 18 óra
Köszöntés
Szabó Csabáné – a dunavarsányi Habitat volt igazgatója
Emlékeim és gondolataim a Habitat közösségünkről
és építkezésünkről
Csobolyó Miklósné – a dunavarsányi Habitat volt elnöke
Tisztes otthonhoz jutottunk
Kleinelzel Tiborné és Balázs László – lakástulajdonosok
Önkéntes voltam Amerikából
Weber András – unitárius lelkész
Köszöntő a város nevében
dr. Békássy Szabolcs – alpolgármester
A magyarországi Habitat akkor…
Székelyné Koroknai Ágnes – a dunavarsányi Habitat volt építésvezetője
A magyarországi Habitat ma…
Szegfalvi Zsolt – a Habitat for Humanity Magyarszág ügyvezető igazgatója
Igei zárszó
dr. Bóna Zoltán – református lelkész, a Habitat for Humanity Magyarszág volt
országos igazgatója
Kanadai juharfa ültetése Ármin Hecht emlékkövénél
Könnyűzenei retró-műsor
Becz Bernadett – a Budapesti Operettszínház és a Sziget Színház művésznője
Cseh Dávid Péter – a Budapesti Operettszínház művésze
Szeretetvendégség

10 éves a Soli Deo Gloria Közösség
és Közösségi Ház Szolgálata
2019. június 16., vasárnap 10 óra
Gyülekezés orgonamuzsikával
Teleki Miklós – orgonaművész
Történelmi harangszó
Presbiteri köszöntés
Balázs Gyula – missziói gondnok
Apostoli köszöntés, zsoltár, dicséret, fohász, lekció, dicséret
Nagyné dr. Csobolyó Eszter – lelkipásztor
Textus, igehirdetés
nt. Komlósi Péter – nyugalmazott esperes
Imádság, miatyánk, áldás, hirdetés
dr. Bóna Zoltán – lelkipásztor
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Visszaemlékezés az építkezésre és a 10 év szolgálatra
Csobolyó Miklósné – az SDG Közösség elnöke
Köszöntés a város nevében
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Meghívás a szeretetvendégségre
dr. Csizmadia Zoltán – főgondnok
Muzsikás szeretetvendégség
Máté János és zenekara
Soli Deo Gloria!

 

Isten hozta honlapunkon!

 

A dunavarsányi reformátusok egy aktív, elkötelezett csoportja olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben országszerte is, amely messze meghaladja a helyi református gyülekezet primer misszióját. Ez egyébként a magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely szerint a magyar közéletben való részvétele évszázadokon keresztül is messze meghaladta a pusztán egyházi tevékenységet, és a létszámából fakadó társadalmi elvárhatóságot.
Ez a tény indokolja kollektív honlapunknak domain elnevezését: dunavarsanyireformatusok.hu. Ez alatt a név alatt 5 szervezetnek és 1 ökumenikus ölelésű közéleti folyóiratnak a quasi önálló honlapjai találhatóak:
-    A Dunavarsány Református Egyházközség – GYÜLEKEZET néven;
-    Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY néven;
-    Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft. – SDG MOZGALOM néven;
-    Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY néven;
-    Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS néven;
-    Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG ÚJSÁG néven.
E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evangéliumi megtapasztalása és kifejezési igyekezete köti össze. Ez a mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással összefüggő szolgálatban, s ez indokolja az egybeszerkesztett honlapot is.
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a legszélesebb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a szélesebb társadalmat, a természeti és épített környezetet, sosem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne az ember méltóságát.
    Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra látogatása, érdeklődése annak reményében is, hogy a későbbiekben személyes, baráti kapcsolatban épülhetünk együtt és építhetjük együtt környezetünket, városunkat, hazánkat. Mindehhez szeretettel kívánunk.áldást és békességet!

 

 

 

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.