„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Máté 11,28a)
home-logo.png

Szeretettel köszöntjük látogatóinkat!

Közlemény a járványügyi enyhítések kapcsán

a Dunavarsányi Református Egyházközség Presbitériumától

 

A jelenlegi járványhelyzetre és az enyhítő intézkedésékre az alábbi közleményt adjuk ki.

Ismét megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy a rendkívüli helyzetre vonatkozó enyhítő intézkedéseket motiváló változásokat Isten iránti hálával és az ez ügyben minősítetten fáradozók iránti köszönettel vesszük tudomásul. A továbbra is érvényes óvatosságra intő szavakat figyelembe véve jelezzük, hogy a személyes találkozásokkal járó közösségi lelkigondozói, igehirdetői és tanítói szolgálatunkat, amelyet korábban minimálisra korlátoztunk s online igyekeztünk végezni, most az enyhülés tendenciájához igazítjuk.

Ezt megelőzően azonban köszönetet mondunk mindazoknak, akik az online szolgálatokat bármilyen módon elősegítették. Nevesen is köszönetet mondunk dr. Szilvay Balázsnak, aki a 9 vasárnapi és az áldozócsütörtöki istentisztelet élő közvetítéséről technikailag gondoskodott.

Természetesen továbbra is hangsúlyozzuk:

 • hogy a gyülekezet elöljárósága, különös tekintettel a lelkészekre, mindenki számára, minden felmerülő igényben rendelkezésre áll: dr. Bóna Zoltán dunavarsany.ref@gmail.com, 06209143893, Nagyné dr. Csobolyó Eszter drcsobolyoeszter@gmail.com, 06302870283, dr. Csizmadia Zoltán főgondnok drcsizmadiazoltan@gmail.com, 06704252373, Balázs Gyula missziói gondnok, gyulabalazs@citromail.hu, 06306397593, dr. Szilvay Balázs adminisztratív gondnok, szilvay.balazs@freemail.hu, 06205150582. Hívjanak, írjanak bátran!

 • Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteinkre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Ezt hirdetik az újra megszólaló harangjaink vasárnap délelőtt fél 10-kor, háromnegyed 10-kor és 10 órakor. A templomunk bejáratánál lábbal működtethető kézfertőtlenítő vár bennünket. Az istentiszteleten a maszk használatát erősen tanácsoljuk.

 • A vasárnapi istentiszteletet, miután Isten házában személyesen megjelenhetünk, élőben nem közvetítjük. Ugyanakkor Isten iránti hálával vesszük tudomásul azt az érdeklődést, amely a facebook-on részben vagy egészben megtekintésre méltatta az istentiszteleteinket. Ezért azokat Pünkösdvasárnaptól rögzítjük és hétfőnként megosztjuk facebook oldalunkon. Ezzel a kompromisszumos megoldással jelezzük, hogy a vasárnapi istentiszteleten való személyes részvételnek nincsen alternatívája. Ugyanakkor hálás örömmel fogadjuk, ha valaki jó szívvel érdeklődik közösségünk imádsága, igehirdetése és vasárnapi kegyessége iránt.

 • A különleges helyzetben bevezetett vasárnapi déli harangszót a templomunknál megtartjuk, a Közösségi Háznál természetesen minden nap szól a déli harangszó, de a vasárnap déli közös imádságot és a hálás tapsolást felfüggesztjük. Persze a gondviselésért és az emberi igyekezetekért továbbra is hálásak vagyunk.

 • Pünkösdvasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, a szent jegyeket biztonságosan, külön kelyhekből szolgáljuk ki.

 • Pünkösdhétfőn ebben az esztendőben kivételesen quasi réteg istentiszteletet tartunk délelőtt 10 órakor a Soli Deo Gloria Közösségi Házban az ún. családi cserkészetünk, a Hód cserkészet tagjainak és érdeklődőinek. Tehát várjuk azokat a szülőket és óvodás korú gyermekeiket, akik ehhez a közösséghez szívesen csatlakoznak. Ezzel a rendszeres Hódcserkész program újraindul. Akik pedig az ünnepek másnapján látogatják az istentiszteletünket, azoktól nagy bizalommal azt kérjük, hogy most pünkösdkor ők is vasárnap jöjjenek.

 • A hétfő reggel fél 8-kor kezdődő ún. munkás-hét kezdő áhítatunkra újra mindenkit nagy szeretettel hívunk az SDG Közösségi Ház kápolnájába. Az áhítatok írásos online megosztását egyelőre felfüggesztjük.

 • A szokásos keddi bibliaórák újraindítását szeptember közepétől tervezzük.

 • Isten iránti bizalommal tekintve a jövőbe szervezzük a két kirándulásunkat. Az egyik egy buszkirándulás a Délvidékre és Partiumba augusztus 20–23. között. A program jeles állomásai és testvéri találkozói Újvidéken, Szávaszentdemeteren, Maradékon, Titelben és Nagyszalontán történnek. A másik kirándulásunk, zarándokutunk a Szentföldre visz az eredeti tervek szerint október 23–30. között. Mindkét programra van még jelentkezési lehetőség, érdeklődéseiket személyesen vagy a 30/637-8170 telefonszámon várjuk;

 • A hittanórák természetesen az idevonatkozó rendelkezések értelmében a tanév végéig online történnek.

 • A szokásos júniusi napközis táborunkat ebben az esztendőben a járványra való. tekintettel kivételesen nem rendezzük meg.

 • Augusztus 20. 10 órakor, nemzetünkért hálaadó istentisztelet tartunk.

 • Augusztus 30-ra természetesen tervezzük családi napunkat a lacházi Duna parton.

 • Szeptember 12. 18 óra Konfirmációi vizsga, úrvacsorai előkészítő.

 • Szeptember 13. 10 óra Konfirmáció, újkenyéri hálaadó istentisztelet, úrvacsorával.

 

Az intenzívebb személyes találkozásokat remélve hálás szívvel köszöntjük mindannyiukat a pünkösdi biztatással:

De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.”
ApCsel 2,21

 

dr. Csizmadia Zoltán sk.                      Balázs Gyula sk.                                dr. Szilvay Balázs sk.
főgondnok                                       missziói gondnok                             adminisztratív gondnok

dr. Bóna Zoltán sk.
református lelkész

 

 

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Alapítványunk 58.610 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 19178123-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
A Kuratórium

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Egyesületünk 44.614 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 18269947-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
Az Elnökség

A Magyarországi Református Egyház,
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is, köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek.
Egyházunk fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az evangélium szolgálatával, illetve az evangélium által inspirálva teljes szívvel szolgálja hazánkat a hitélet, a nemzeti függetlenség, a kultúra, az oktatás és a szociális élet területén.
A személyi jövedelemadó 1%-os fölajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk jövőjéhez.
A továbbiakban is ezt kívánjuk tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-ról az idén (is) a 0066 technikai szám megjelölésével Országos Egyházunk javára rendelkezzék.
A Presbitérium

 

Vége az ünnepnek? Sokunk számára nincs és

folytatódnak a református istentiszteletek közvetítései a facebook-on,

hiszen minden vasárnap Krisztus feltámadását és az élet győzelmét hirdetjük, valamint „…a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 24,47)

A most vasárnapi közvetítés immáron a 6. lesz, mert követhettünk két böjti istentiszteletet, a jeles virágvasárnapi, nagypénteki és húsvéti istentiszteletet.

Mindeközben minden hétfőn böjti áhítatot, és Húsvéthétfőn pedig istentiszteletet, továbbá a Nagyhét minden napján bűnbánati áhítatokat olvashattunk a https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ facebook oldalon és a http://dunavarsanyireformatusok.hu/ honlapon. Az hétfői írásos bizonyságtételeket is folytatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk a virtuális, de lélekben mégis valóságos közösségbe.

 

A Presbitérium

 

Online vasárnapi istentiszteletre

hívunk minden érdeklődőt 10 órától!

https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

--------------------------------------------------------------------------

Vasárnap, a déli harangszó alatt

az SDG Közösségi Ház haranglábánál

– egymástól tisztes távolságban –

elmondjuk a Miatyánkot és

hálás, elismerő tapssal köszönjük meg

sokak áldozatos munkáját!

Az úton lévők a helyszínen az otthonlévők otthonukban csatlakozhatnak!

------------------------------------------------------------------------------------------

A hétfő reggeli imádságunk

 10 órától olvasható a honlapunkon: http://dunavarsanyireformatusok.hu

és a facebook oldalunkon.

Az Úr kegyelme legyen mindnyájunkkal – a Dv. Ref. Egyházközség elnöksége

 

Aktualizált - Frissített

Közlemény

a Dunavarsányi Református Egyházközség Elnökségétől

A kialakult járványhelyzetre és az ahhoz fűződő intézkedésekre, különös tekintettel országos Egyházunk elöljáróságának kérésére, az alábbi közleményt adjuk ki.

Megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal szolgáljuk a ránk bízottakat és egész környezetünket, ha egyházi életünkben a személyes találkozásokat minimálisra korlátozzuk úgy, hogy közben Isten Igéjének a hirdetését, a lelkek gondozását és az emberi segítségnyújtást a rendelkezésünkre álló info-, telekommunikációs továbbá egyéb eszközökkel maximálisan igyekszünk gyakorolni.

Ennek értelmében hangsúlyozzuk:

 • vasárnap délelőtt istentiszteletre nem hívogatnak harangjaink. Az istentiszteleten otthonukban online vehetnek részt az érdeklődők. A harangok viszont a rendkívüli helyzetben déli 12 órakor otthoni imádságra hívnak mindannyiunkat. Egyébként a nándorfehérvári csata előtt is ez volt a szerepe az akkor bevezetett déli harangszónak.
 • a vasárnapi istentisztelet szokásos idejében – 10-11 óra között – mindaddig, amíg ezt nem módosítjuk facebook címünkön: https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ hirdetjük a sok rossz hír közepette az Evangéliumot, a jó hírt. Személyes templomi részvételre senkit sem buzdítunk, sokkal inkább a közvetítésbe az otthoni bekapcsolódást javasoljuk. A közvetítés a templomból történik. Bizalommal kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást. A vasárnapi istentiszteletnek ez a megoldása hetekig eltarthatja, ezért kérjünk, hogy aki csak tud, technikailag rendezkedjen be erre. És újra kérjük, hogy aki ebben technikai segítséget tud nyújtani, tegye meg;

 • figyelmükbe ajánljuk a televízió csatornáin bizonyára megsokszorozódó istentiszteleti közvetítéseket. Továbbá a reformatus.hu honlapon minden vasárnap délelőtt és minden reggel megjelenő vallási közvetítéseket, lelkigondozói anyagokat és egyházunkat érintő tájékoztatásokat;
 • a templomunkat és a Közösségi Házban lévő kápolnánkat hétköznapokon is nyitva tartjuk, hogy ott bárki egyéni csendességet találjon, ha úgy érzi, hogy erre van szüksége;
 • a hittanórák az iskola online rendszerében kerülnek megtartásra;
 • a tervezett és már beharangozott közösségi programjainkat – például hód-cserkészet, Virágvasárnapi Családi Nap etc. – újabb értesítésig lemondjuk.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

dr. Csizmadia Zoltán  sk.                  Balázs Gyula sk.                    dr. Szilvay Balázs sk.

            főgondnok                             missziói gondnok                   adminisztratív gondnok                    

dr. Bóna Zoltán sk.

református lelkész

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”
(Zsolt 136,1)
Harang is szól értünk
a 20 éves Habitat utcában
a 10 éves Soli Deo Gloria Közösségi Ház udvarán
Az ünnepségek időpontja: 2019. június 14-16.,
helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Ünnepi hálaadásra hívjuk mindazokat,
akik a Jóisten örök szeretetét tudják hálásan fölismerni a városunk nyugati
szegletében hangulatosan, közösségre hívogatóan megszólaló, esztétikus
lábakon álló harangban;
és azokat is, akik tudják és nem is feledik, hogy a Habitat utca kialakítása
20 évvel ezelőtt, a szolgáltatások kiépítése, valamint a lakások fölépítése
nem egy profitorientált vállalkozásként, hanem egy keresztyén-karitatív
szervezet vezetésével, hívő emberek imádságos adományából és sok testvéri
kéz összefogásából valósult meg;
továbbá azokat is, akik örömmel vallják, hogy minden jó dologért Egyedül
Istené a Dicsőség, és azt is, hogy ennek megélésére, kifejezésére és hirdetésére
törekedett a mögöttünk lévő 10 évben a Soli Deo Gloria Közösség és ennek
ad otthont egy évtizede a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta.
Dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok Csobolyó Miklósné, elnök

Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség
Soli Deo Gloria!

 

Programok

Harangadományozás
Harang- és Haranglábszentelés
2019. június 14., péntek 18 óra
Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése
dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harangadományozás
Csobolyó Miklósné, elnök és dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harang- és haranglábszentelés
nt. Takaró András esperes
Harangmegszólaltatás
Bevonulás harangszóval
Igei köszöntés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Polgármesteri köszöntő
Gergőné Varga Tünde, polgármester
Koncert
A Magyar Honvédség Veszprémben Állomásozó Légierő Zenekara
Katona János vezetésével
Szeretetvendégség

20 éve indult a dunavarsányi Habitat építkezés
2019. június 15., szombat 18 óra
Köszöntés
Szabó Csabáné – a dunavarsányi Habitat volt igazgatója
Emlékeim és gondolataim a Habitat közösségünkről
és építkezésünkről
Csobolyó Miklósné – a dunavarsányi Habitat volt elnöke
Tisztes otthonhoz jutottunk
Kleinelzel Tiborné és Balázs László – lakástulajdonosok
Önkéntes voltam Amerikából
Weber András – unitárius lelkész
Köszöntő a város nevében
dr. Békássy Szabolcs – alpolgármester
A magyarországi Habitat akkor…
Székelyné Koroknai Ágnes – a dunavarsányi Habitat volt építésvezetője
A magyarországi Habitat ma…
Szegfalvi Zsolt – a Habitat for Humanity Magyarszág ügyvezető igazgatója
Igei zárszó
dr. Bóna Zoltán – református lelkész, a Habitat for Humanity Magyarszág volt
országos igazgatója
Kanadai juharfa ültetése Ármin Hecht emlékkövénél
Könnyűzenei retró-műsor
Becz Bernadett – a Budapesti Operettszínház és a Sziget Színház művésznője
Cseh Dávid Péter – a Budapesti Operettszínház művésze
Szeretetvendégség

10 éves a Soli Deo Gloria Közösség
és Közösségi Ház Szolgálata
2019. június 16., vasárnap 10 óra
Gyülekezés orgonamuzsikával
Teleki Miklós – orgonaművész
Történelmi harangszó
Presbiteri köszöntés
Balázs Gyula – missziói gondnok
Apostoli köszöntés, zsoltár, dicséret, fohász, lekció, dicséret
Nagyné dr. Csobolyó Eszter – lelkipásztor
Textus, igehirdetés
nt. Komlósi Péter – nyugalmazott esperes
Imádság, miatyánk, áldás, hirdetés
dr. Bóna Zoltán – lelkipásztor
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Visszaemlékezés az építkezésre és a 10 év szolgálatra
Csobolyó Miklósné – az SDG Közösség elnöke
Köszöntés a város nevében
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Meghívás a szeretetvendégségre
dr. Csizmadia Zoltán – főgondnok
Muzsikás szeretetvendégség
Máté János és zenekara
Soli Deo Gloria!

 

Isten hozta honlapunkon!

 

A dunavarsányi reformátusok egy aktív, elkötelezett csoportja olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben országszerte is, amely messze meghaladja a helyi református gyülekezet primer misszióját. Ez egyébként a magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely szerint a magyar közéletben való részvétele évszázadokon keresztül is messze meghaladta a pusztán egyházi tevékenységet, és a létszámából fakadó társadalmi elvárhatóságot.
Ez a tény indokolja kollektív honlapunknak domain elnevezését: dunavarsanyireformatusok.hu. Ez alatt a név alatt 5 szervezetnek és 1 ökumenikus ölelésű közéleti folyóiratnak a quasi önálló honlapjai találhatóak:
-    A Dunavarsány Református Egyházközség – GYÜLEKEZET néven;
-    Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY néven;
-    Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft. – SDG MOZGALOM néven;
-    Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY néven;
-    Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS néven;
-    Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG ÚJSÁG néven.
E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evangéliumi megtapasztalása és kifejezési igyekezete köti össze. Ez a mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással összefüggő szolgálatban, s ez indokolja az egybeszerkesztett honlapot is.
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a legszélesebb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a szélesebb társadalmat, a természeti és épített környezetet, sosem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne az ember méltóságát.
    Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra látogatása, érdeklődése annak reményében is, hogy a későbbiekben személyes, baráti kapcsolatban épülhetünk együtt és építhetjük együtt környezetünket, városunkat, hazánkat. Mindehhez szeretettel kívánunk.áldást és békességet!

 

 

 

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.