„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Máté 11,28a)
home-logo.png

Szeretettel köszöntjük látogatóinkat!

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”
(Zsolt 136,1)
Harang is szól értünk
a 20 éves Habitat utcában
a 10 éves Soli Deo Gloria Közösségi Ház udvarán
Az ünnepségek időpontja: 2019. június 14-16.,
helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Ünnepi hálaadásra hívjuk mindazokat,
akik a Jóisten örök szeretetét tudják hálásan fölismerni a városunk nyugati
szegletében hangulatosan, közösségre hívogatóan megszólaló, esztétikus
lábakon álló harangban;
és azokat is, akik tudják és nem is feledik, hogy a Habitat utca kialakítása
20 évvel ezelőtt, a szolgáltatások kiépítése, valamint a lakások fölépítése
nem egy profitorientált vállalkozásként, hanem egy keresztyén-karitatív
szervezet vezetésével, hívő emberek imádságos adományából és sok testvéri
kéz összefogásából valósult meg;
továbbá azokat is, akik örömmel vallják, hogy minden jó dologért Egyedül
Istené a Dicsőség, és azt is, hogy ennek megélésére, kifejezésére és hirdetésére
törekedett a mögöttünk lévő 10 évben a Soli Deo Gloria Közösség és ennek
ad otthont egy évtizede a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta.
Dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok Csobolyó Miklósné, elnök

Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség
Soli Deo Gloria!

 

Programok

Harangadományozás
Harang- és Haranglábszentelés
2019. június 14., péntek 18 óra
Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése
dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harangadományozás
Csobolyó Miklósné, elnök és dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harang- és haranglábszentelés
nt. Takaró András esperes
Harangmegszólaltatás
Bevonulás harangszóval
Igei köszöntés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Polgármesteri köszöntő
Gergőné Varga Tünde, polgármester
Koncert
A Magyar Honvédség Veszprémben Állomásozó Légierő Zenekara
Katona János vezetésével
Szeretetvendégség

20 éve indult a dunavarsányi Habitat építkezés
2019. június 15., szombat 18 óra
Köszöntés
Szabó Csabáné – a dunavarsányi Habitat volt igazgatója
Emlékeim és gondolataim a Habitat közösségünkről
és építkezésünkről
Csobolyó Miklósné – a dunavarsányi Habitat volt elnöke
Tisztes otthonhoz jutottunk
Kleinelzel Tiborné és Balázs László – lakástulajdonosok
Önkéntes voltam Amerikából
Weber András – unitárius lelkész
Köszöntő a város nevében
dr. Békássy Szabolcs – alpolgármester
A magyarországi Habitat akkor…
Székelyné Koroknai Ágnes – a dunavarsányi Habitat volt építésvezetője
A magyarországi Habitat ma…
Szegfalvi Zsolt – a Habitat for Humanity Magyarszág ügyvezető igazgatója
Igei zárszó
dr. Bóna Zoltán – református lelkész, a Habitat for Humanity Magyarszág volt
országos igazgatója
Kanadai juharfa ültetése Ármin Hecht emlékkövénél
Könnyűzenei retró-műsor
Becz Bernadett – a Budapesti Operettszínház és a Sziget Színház művésznője
Cseh Dávid Péter – a Budapesti Operettszínház művésze
Szeretetvendégség

10 éves a Soli Deo Gloria Közösség
és Közösségi Ház Szolgálata
2019. június 16., vasárnap 10 óra
Gyülekezés orgonamuzsikával
Teleki Miklós – orgonaművész
Történelmi harangszó
Presbiteri köszöntés
Balázs Gyula – missziói gondnok
Apostoli köszöntés, zsoltár, dicséret, fohász, lekció, dicséret
Nagyné dr. Csobolyó Eszter – lelkipásztor
Textus, igehirdetés
nt. Komlósi Péter – nyugalmazott esperes
Imádság, miatyánk, áldás, hirdetés
dr. Bóna Zoltán – lelkipásztor
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Visszaemlékezés az építkezésre és a 10 év szolgálatra
Csobolyó Miklósné – az SDG Közösség elnöke
Köszöntés a város nevében
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Meghívás a szeretetvendégségre
dr. Csizmadia Zoltán – főgondnok
Muzsikás szeretetvendégség
Máté János és zenekara
Soli Deo Gloria!

 

Isten hozta honlapunkon!

 

A dunavarsányi reformátusok egy aktív, elkötelezett csoportja olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben országszerte is, amely messze meghaladja a helyi református gyülekezet primer misszióját. Ez egyébként a magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely szerint a magyar közéletben való részvétele évszázadokon keresztül is messze meghaladta a pusztán egyházi tevékenységet, és a létszámából fakadó társadalmi elvárhatóságot.
Ez a tény indokolja kollektív honlapunknak domain elnevezését: dunavarsanyireformatusok.hu. Ez alatt a név alatt 5 szervezetnek és 1 ökumenikus ölelésű közéleti folyóiratnak a quasi önálló honlapjai találhatóak:
-    A Dunavarsány Református Egyházközség – GYÜLEKEZET néven;
-    Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY néven;
-    Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft. – SDG MOZGALOM néven;
-    Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY néven;
-    Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS néven;
-    Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG ÚJSÁG néven.
E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evangéliumi megtapasztalása és kifejezési igyekezete köti össze. Ez a mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással összefüggő szolgálatban, s ez indokolja az egybeszerkesztett honlapot is.
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a legszélesebb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a szélesebb társadalmat, a természeti és épített környezetet, sosem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne az ember méltóságát.
    Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra látogatása, érdeklődése annak reményében is, hogy a későbbiekben személyes, baráti kapcsolatban épülhetünk együtt és építhetjük együtt környezetünket, városunkat, hazánkat. Mindehhez szeretettel kívánunk.áldást és békességet!

 

 

 

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.