menü

Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.
cserkeszet-slider-logo.png

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A Magyar Cserkészszövetség

Táborkereszt és ICHTHÜSZ Közösségei

az alábbi nyilatkozatban

fejezik ki reményteljes örömüket Ferenc pápa közelgő látogatását illetően és buzdításukat a Szövetség cserkészei felé annak érdekében – hogy a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz hasonlóan – e látogatásnak szolgálatába álljanak.

Bár Közösségeink teológiailag különbözően ítélik meg Róma püspökét és az ő szolgálatát, mindazonáltal hangsúlyozzuk afeletti örömüket, hogy ökumenikus nyitottsággal fordult Krisztus különböző felekezeteiben szolgáló magyar népéhez, támogató szavakkal illette a magyar családpolitikát és ahogyan szorgalmazza az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalásokat az Ukrajnában zajló háború befejezése érdekében.

Szívünkben hordozzuk a NEK-en elmondott szentbeszédének búcsúszavait: „Köszönöm a nagy magyar keresztény családnak, amelyet szeretnék magamhoz ölelni különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába haladunk.”

A krisztusi egység jegyében hordozzuk imádságunkban Ferenc pápa tavaszi magyarországi látogatását és ajánljuk fel szolgálatunkat a köztünk kialakult ökumenikus rend szerint.

2023 március 30.

Szár Gyula Gergely OPræm., cst. sk.

dr. Bóna Zoltán ref. lelkész, cst. sk.

elnök, Táborkereszt

elnök, ICHTHÜSZ

 

 

Gyertek a páratlan élményeket ígérő Mura túrára!!!

- augusztus 2–8 között;

- murafigyei indulással (Ausztria/Horvátország cca. 136-os fkm);

- minden cserkészt szeretettel várunk 18 év fölött egyénileg, az alatt pedig szülői/cserkész vezetői kísérettel. Az alsó korhatár 14 év;

- a költség 50.000 forint/fő: ez magában foglalja a programszervezést, teljes ellátást, biztosítást, kulturális programokat, a hajók és a résztvevők szállítását;

- a hajókról: kielboat, kajak, kenu a résztvevők maguk gondoskodnak, illetve az érdeklődők előzetesen a túravezetőkkel egyeztessenek;

- jelentkezés/érdeklődés telefon: 06-20-914-3893, 06-30-637-8170, 06-30-227-9419, email: dunavarsany.ref@gmail.com, hamzaistvan@t-online.hu;

- jelentkezési határidő: 2020. július 1.;

- túravezetők: dr. Bóna Zoltán cst., Hamza István cst.

***********************************

Az MCSSZ ICHTHÜSZ és Táborkereszt Közösségének
valamint az MCSSZ NEK Cserkésztörzsének

NYILATKOZATA

az Eucharisztikus Kongresszuson való cserkészrészvételről.

 

A magyar cserkészet egyik legszebb öröksége az ökumenikus bizalom és testvériség, természetesen az érintet felekezetek rendjének tiszteletben tartásával. A Magyar Cserkészszövetség megalapítása a magyar ifjúság iránt elkötelezett katolikus, református és evangélikus tanárok, szerzetesek, teológusok részvételével valósult meg 1912. december 28-án, nem véletlenül a betlehemi gyermekgyilkosság, az Aprószentek emléknapján, a Kálvin téri református gyülekezet egyik termében. Ennek az akkor forradalmi tettnek a következményét mindmáig hordozzuk, nevezetesen azt, hogy bár sokféle arányban, de az őrsök és csapatok ökumenikus nyitottsággal működnek. A felekezeti sajátságok ápolására jöttek létre a felekezeti közösségek: a Táborkereszt Közösség és az ICHTHÜSZ Közösség.

Ezzel a háttérrel szinte magától értetődő, hogy arra a rendezvényre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek szándékolt üzenete meghaladja a katolikus egyházat, így szól a cserkészfölhívás is: „Felekezetre való tekintet nélkül várunk Téged akár résztvevőként, akár a szolgálattevő cserkészek önkéntes csapatába!” Ugyanakkor azt is magától-értetődőnek tartjuk, hogy e sommás meghívás további testvéri gondolatok kimondását igényli az ökumenikus tisztesség okán.

Egy olyan ökumenikus ifjúsági szervezet számára, amely tagjai többségében és így sokféle megjelenésében, kegyességi gyakorlatában és szóhasználatában római katolikus hangsúlyt hordoz, nem közömbös a következő megállapítás. A NEK-en való részvétel sok-sok eseménye, szolgálata lehet közös élménye az összes cserkésznek, de a résztvevők a legfontosabb ponton mégis kétfelé csoportosulnak egyházaik rendjét helyénvalóan követve. Lesznek azok, akiket a római egyház meghív az oltárához. És lesznek azok, akiket nem, akik nem tartoznak Vatikán közösségéhez, viszont odatartoznak Jézus Krisztushoz. Hisszük, hogy az ő számukra is lesz spirituális, közösségi, szolgálati élménye és ajándéka az eseménynek. Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy testvéri, felelős szeretettel óvjuk cserkészeinket minden olyan lépéstől, amely ellenkezik saját hitvallásuk tartalmával. Tesszük ezt azzal a testvéri lélekkel és meggyőződéssel, hogy az oltárhoz való exkluzív meghívás nem csökkenti Jézus Krisztus önmagához és a királyi menyegzőre szóló inkluzív meghívásának örömteli érvényét.

Ökumenikus előmenetelben ott tartunk, hogy a Kongresszus a krisztusi egység „sebére” is rámutat, mindazonáltal valljuk, hogy legalább ennyire lehetőséget biztosít a krisztusi testvériség spirituális, missziós, közösségi, morális, kulturális, szolgálati és hazafias megélésére. Minél őszintébben fogadjuk ezt a tényt, annál őszintébben élhetjük meg a Kongresszus összefüggésében is azt, ami összeköt, ami közös, és ami egyetemesen üdvös. Szívből kívánjuk, és ezért mindent meg is teszünk, hogy cserkészeink ezzel az őszinte tudattal és érett felekezeti öntudatukkal vegyenek részt ezen a jelentős eseményen.

Remélhetjük, hogy a Szentlélek munkája révén a krisztusi egységben növekedni tudnak Krisztus magyar cserkészei a bizonyságtételek, imádságok, kulturális és karitatív programok során és nem a „még nem teljesen…” fájdalma, hanem a „már sokkal jobban, mint korábban…” reményteljes öröme lesz a Kongresszus hagyatéka minden magyar cserkész számára.

Kispál György cst. cspk.                       Dr. Lendvay Endre cst. cspk.                   Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
MCSSZ Táborkereszt                                     MCSSZ NEK                                     MCSSZ ICHTHÜSZ
Közösségének egyházi elnöke              Cserkésztörzsének vezetője                       Közösségének elnöke

 

***********************

Pályázat: Hit, remény, szeretet BiPi nyomán

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;

 ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” 1Kor 13,13

Tisztelet Istennek, tisztelet a felebarátodnak, tisztelet önmagadnak, mint Isten szolgájának: ez az alapja a vallás minden formájának. Lord Robert Baden-Powell

„A cserkészmozgalom törekvése nem az, hogy  gyengítse,  hanem  ellenkezőleg,  hogy  erősítse  az  egyéni vallásos  hitet.” Az 1924. augusztusában, Koppenhágában tartott nemzetközi cserkészkonferencián elfogadott határozat részlete

A Magyar Cserkészszövetség a következő cserkészévben programja középpontjába a hitet, lelkiséget állítja. Ehhez kapcsolódóan az MCSSZ és az MCSSZF ICHTHÜSZ Közössége pályázatot hirdet BiPi műveiből olyan idézetek gyűjtésére, amelyek az Istentől kapott hitnek, reménynek, szeretetnek a cserkészeten belüli fogadásáról, megéléséről, kamatoztatásáról szólnak, s minderre buzdítanak. A pályaműveket a dvichthusz@gmail.com címre kérjük az alább látható és az ICHTHÜSZ honlapján is (http://dunavarsanyireformatusok.hu/ichthys/kik-vagyunk) elérhető Word docx táblázat kitöltésével.

A beadás határideje Nagypéntek, 2021. április 2.

Az idézeteket a magyar fordításban meg nem jelent írásokból is várjuk. Pontos forrásmegjelölést kérünk: a mű címe, a kiadó neve, a kiadás éve, oldalszám.

Az értékelés pontozással történik idézetenként az alábbi módon:

idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép melléklettel

4 pont

idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép nélkül

3 pont

idézet magyarul, kép melléklettel

2 pont

idézet magyarul, kép nélkül

1 pont

A képek a szerzői jogi buktatók elkerülése végett csak saját készítésű fényképek, rajzok, festmények lehetnek.

A díjakkal a nyertesek cserkészprogramokon való részvételét kívánjuk támogatni.
1. díj: 30.000,- Ft
2. díj: 20.000,- Ft
3. díj: 10.000,- Ft

Az összegyűlt idézeteket valamilyen formában közkinccsé fogjuk tenni.

Budapest, 2020. Pünkösd havában

 

Hit, remény, szeretet BiPi nyomán

Pályázó neve:

E-mail címe:

Megjegyzés: A kép oszlop kivételével mindegyik oszlop kötelezően kitöltendő. A táblázat újabb sorok felvételével bővíthető.
Kérjük a beadandó fájlnak új nevet adj és küldd be az dvichthusz@gmail.com címre, 2021. április 2-ig, Nagypéntekig.

 

Sor-szám

Könyv címe

Kiadó,
kiadás évszáma

Oldal-szám

Idézet

Kép

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Innen letöltheted a word dokumentumot!

 

******************

Alapítványunk létének egyetlen értelme és célja van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az ICHTHÜSZ Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban tehát e Közösségről szólva szólunk az Alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.   

Az ICHTHÜSZ Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában, amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor, fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás és ezt megelőzően a mély evangéliumi vallásosság.

Az 1. világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es Kommunista Diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, s nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az ICHTHÜSZ Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

Az ICHTHÜSZ Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az ami fontos, tehát az igazi munka s igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik számunkra, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen, vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)