menü

Események, tevékenység

CímlapEsemények, tevékenység
CímlapEsemények, tevékenység

 

Az ICHTHÜSZ Közösségnek ma is van egy rendszeres kiadványa, amely 1993-tól kezdve töretlenül és pontosan évente négyszer megjelenik. Elektronikus úton juttatjuk el mindazoknak, akik címét ismerjük, továbbá ezen a honlapon is elérhetővé tesszük, valamint kérjük az MCSSZ illetékeseit, hogy az MCSSZ honlapján is jelenjen meg.

Optimális esetben, ami szinte sosem történik meg, a parancsnok a lap tartalmáról illetve a lapról magáról tájékoztatást ad a csapatában jelenlévő protestánsoknak, akik egyrészt abból épülhetnek, másrészt az aktuális programokról tájékoztatást kapnak. Sajnos a parancsnokok nem mindig tudják, hogy az újság erre való és sokszor olvasva vagy olvasatlanul teszik félre azzal a jelszóval, „én katolikus vagyok” vagy azzal, „erre nincs szükségünk”. Pedig lehet, hogy a csapatában erre lenne a legnagyobb szükség, hiszen Jézus Krisztus az ő cserkészetének is Ura lehetne, ha ez tudatosodna benne.  

Aktivitásunk a következő fő visszatérő eseményekben zajlik:

  • Közgyűlés Balatonfüreden Nagyböjt második hétvégéjén.
  • Pünkösdi kiscserkész tanyázás.
  • Évente, lehetőleg június végén ICHTHÜSZ tanyázás/portya, ahova minden csapatból várjuk a protestánsokat.   
  • Vezetői/pedagógiai fórum Berekfürdőn októberben.
  • Többhelyszínes adventi cserkésznap Advent második vasárnapját megelőző szombaton.
  • Kétévente szervezzük a betlehemi láng fogadását, elosztását és így az MCSSZ karácsonyi ünnepségét. Amikor nem mi szervezzük, akkor igehirdetéssel veszünk azon részt – ha a megbeszéltek szerint meghívást kapunk rá.   
  • Szoros kapcsolatot tartunk a református, evangélikus, baptista és metodista egyházzal. Ünnepeiken, megmozdulásaikon, akcióikon igyekszünk szükség és lehetőség szerint részt venni: világtalálkozók, önkéntes munkák, reformációi gála stb.
  • Lelkigondozói szolgálatot végzünk azok között a cserkészek között, akik erre rászorulnak és ezt tőlünk bizalommal elfogadják.
  • Ennek érdekében megszerkesztettük és kiadtuk a Cserkészimakönyv Protestáns Cserkészeknek című kegyességi könyvecskét, amely tartalmában és struktúrájában egyaránt igazodik a Táborkereszt „hasonló” című kiadványához.
  • Erőnk szerint segítjük, segítenénk az MCSSZ programjainak ökumenikus testvériségét és ezt az ökumenikus, gazdagító karaktert szeretnénk továbbra is óvni és ünnepelni.

A fentiekből is kiderül, hogy az ICHTHÜSZ Közösség önértelmezése szerinti léte és funkciója a Magyar Cserkészszövetség szerves részeként határozható meg. Példaként néhány evidenciát mondunk. Az ICHTHÜSZ munkában kizárólag a Magyar Cserkészszövetségben igazolt cserkészek vehetnek részt. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályát, összes szabályzatát és rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el. Osztozik a Magyar Cserkészszövetség sikerei miatti örömökben és vállalja a gyarlóságok összes következményét is.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)