menü

Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.
cserkeszet-slider-logo.png

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

ICHTHÜSZ Vezetôi Fórum
Berekfürdô, 2017. október 6–8.
Október 06. Péntek
18.00 regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
18.30 zászlófelvonás nyitó áhítat – Nagy László
19.00 vacsora: svédasztal – „ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek”
20.00 Reformáció 500.: beszélgetés a reformáció értékeirôl – Bóna Zoltán
20.45 rajzfilm Luther Márton életérôl – Csobolyó Eszter
22.00 zászlólevonás, záró imádság, takarodó
Október 07. Szombat
07.00 ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, „sátorszemle”/szobavizit
08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás, reggeli – Csobolyó Eszter
09.00 forgószínpad az 500-éves reformációról
          a.) evangélium és cserkészet, tehát az ICHTHÜSZ szíve – Csobolyó Eszter
          b.) Mozgás a Reformáció számaira: pl. 1517 m-es futás, 500 lépés alakban, 500 mp vigyázzállásban
           – Bedekovics Péter
          c.) ebédfôzés a 16. századi magyar konyhából – Nagy László
12:00 ebéd
13.00 szabadfórum-fürdô
16.30 Reformáció társasjátékkal
18.00 vacsora
19.00 a 2017-es reformációs programjaink értékelése a hátralevôk finomhangolása
20.00 tábortûz: „A mi táborunk is reformációs volt” – monoriak
21.00 zászlólevonás, záró imádság, takarodó
Október 08. Vasárnap
07.00 ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, „sátorszemle”/szobavizit
08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás, reggeli – Bóna Zoltán
09.00 részvétel a gyülekezeti istentiszteleten
10.00 beszélgetés a 2018-as teendôkrôl/programokról etc.
11.00 zászlólevonás, záró imádság, csomagolás
12.00 ebéd, takarítás
13.00 könnyes búcsú
 

ICHTHÜSZ Száva-túra a Reformáció 500 jegyében

 

Solus Christus, sola fide,

szól a Szerém fülemile.

Navigare, reformare,

Üdvösséges ébredésre.

 

Zengett a fenti csatakiáltás 22 cserkész szívéből és ajkáról a Száva jobb és bal partján, valamint a mederben július 13-21. között a Száva teljes szerb szakaszán, leszámítva a határsávos folyamkilométereket. E 22 cserkész az 1. BKIE, az 51. Sík Sándor, 696. Wesley János, 724. Kossuth Lajos és a 735. Reményik Sándor cserkészcsapatokat képviselte négy kielboatban, és öt kenuban.

Isten iránti hálával emlékezünk a fantasztikus élményre, a teljesítményre, a találkozásokra, a hitben, testvériségben és ismeretben való növekedésre. Ezúton mondunk köszönetet az MCSSZ Víziszakágától kapott technikai segítségért is.

Az alábbi képes beszámolóval osztjuk meg élményeinket minden érdeklődővel.

Áhítat induláskor Dunavarsányban a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában.

 Áhítat induláskor Dunavarsányban a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában.

A túra vezetői és segítői/hajószállítói Višnijćevoban a Bosut folyó partján.

 A túra vezetői és segítői/hajószállítói Višnijćevoban a Bosut folyó partján.

 Ugyanott megbeszélés a szerbiai/sidi cserkészvezetőkkel. Itt derült ki, hogy nagy hórukk lesz a Bosut/Száva találkozásánál lévő zsilipnél.  

 Még sem kötünk ki, mert nyakig ér a Száva sara.  

 Szávaszentdemeteren – majdnem „alakban” – mentünk városnézésre, istentiszteletre, szentmisére, testvéri találkozásra azokkal, akik szívvel-lélekkel törekednek magyar identitásuk megtartására.

 Szávaszentdemeter római kori köveinél. A 22. is megvan, csak elbújt Gábor bá hófehér tincsei mögé.  

 A szávaszentdemeteri magyar testvérek szívesen énekelnek a békésszentandrási cserkész-lelkész-prímás kíséretével.

 Reméljük hamarosan viszonozhatjuk a szerémségi testvéreink vendégszeretetét.  

 A szávaszentdemeteri strandon reggel 6 után már elült a hétvégi disco zaja. A finom reggeli feledteti a zajos éjszaka fáradalmait.

 Eveztünk is, nemcsak vendégeskedtünk.

 Öreg halász és a Száva

 Szabács várát is bevettük. Könnyű volt várvédők nélkül.

 Sár ide, sár oda, kikötöttünk Drenovacon.  

 Amikor nem eveztünk az alig folyó Szávában nem csorogtunk, de a barátságot szárazon és vízen ápoltuk.

 A kenuk és kielboatok mint „Péter és Pál (tudjuk) nyárban” összeférnek a Szávában.  

 Egyszer csaltunk a főzéssel.  

 Itt nagyon nomádok voltunk, a falu neve Ostruznica, de a látóhatáron kívül volt.  

 Már a belgrádi célegyenesben.  

 Nándorfehérvárba már csak a kenusok bírtak fölmászni. A kielesek a Dunáról hajtottak főt.  

 A titeli plébános, régi barátunk sült malaccal várt bennünket. Feje a parancsnoké, a java a legénységé.  

 A titeli széles ölelésű ökumené képei.  

 Hazaútra készen.

 A kieleket sem hagytuk ott.

 

 

A Jóisten segítségével haza is értünk.

Nemcsak a Bosuttól, a Száván át jutottunk a Dunáig,

majd vendégeskedtünk a Tisza partján,

hanem otthonuktól otthonunkig is

meggazdagodva új élménnyel, új tudással, új barátokkal és új tervekkel is.

 

 

SOLI DEO GLORIA  

Reformációs kvízek

 

A Reformáció 500. évfordulója megünneplésének szerves része a kvíz. Úgy gondoltuk, hogy e 150 kérdésre a Magyar Cserkészszövetség cserkészeinek, különösen is az MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége cserkészeinek tudni kell a választ. 
 
Természetesen ez a kvíz sem mér elsősorban, hanem tanít. Jó, ha valaki tudja a válaszokat, már a kvíz megválaszolása előtt, de az is jó, ha valaki e kvíz kapcsán keresi meg a jó válaszokat és így lesz azok önálló ismerőjévé. 
 
A kvíz ide kattintva érhető el. 
 
Kitöltési határidő: július 1.
 
A sikeresen kitöltőknek értékes jutalom jár. 
 
Élvezetes kutatást és sikeres részvételt kívánunk: 
 
 
Szuhánszky Gábor, Bóna Zoltán, Bedekovics Péter
            MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége 

 

 

Az Evangéliumi Ichthys Cserkész Alapítvány 

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül a Magyar Cserkészszövetség protestáns munkaközösségének tevékenységét segítették elő.

A javunkra történt rendelkezések kapcsán 30.080 forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett területek anyagi támogatására a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 18063167-1-13

Köszönetet mond: a Kuratórium

 

 

Alapítványunk létének egyetlen értelme és célja van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az ICHTHÜSZ Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban e Közösségről szólva írunk az Alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.   

Az ICHTHÜSZ Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő, neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában - amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor - fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás, és ezt megelőzően a mély evangéliumi vallásosság.

Az I. világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es kommunista diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, és nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az ICHTHÜSZ Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

Az ICHTHÜSZ Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az, ami fontos, tehát az igazi munka és igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik számunkra, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)