menü

"A lendület, az akarat, az önbizalom viszi az embert, a gyermeket előre. A nagy, fegyelmezett nemzeteknek ez az ereje." (gróf Teleki Pál)

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

Alapítványunk a dunavarsányi 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat szponzorálásával, háttérbázisának megteremtésével szolgálja elsősorban helyi szinten a világ második legnagyobb gyermek és ifjúsági mozgalmát, a cserkészetet.

A nagyhírű – 1919-ben, 1944-ben és 1948-ban, tehát minden jobb- és baloldali diktatúra által üldözött és betiltott – magyar cserkészmozgalom 1988/89-s újjáalakulásakor a dunavarsányi cserkészcsapat is az elsők között bontott újra zászlót. Tekintettel arra, hogy az ingadozó magyar társadalom egyértelműen nem állt a cserkészet mögé, helyi szinten is követtük azt a gyakorlatot, hogy egyházi támogatással próbálkoztunk. A helyi református és katolikus gyülekezet eleget is tett ennek az elvárásnak. Ugyanakkor hamarosan úgy éreztük, hogy némelyeket a formális egyházi háttér tart távol a cserkészettől, valamint a Magyar Cserkészszövetség is azt sugallta, hogy szerencsésebb a civil támogatottság. Ezért a két egyházközség létrehozta az Alapítványt a cserkészcsapat támogatásának érdekében. Természetesen az Alapítvány tisztségviselői, a kuratórium tagjai is a két egyházközség tagjai köréből kerülnek ki. Alapítványunk tehát közvetlenül a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat, közvetetten pedig a magyar és a nemzetközi cserkészmozgalom munkáját hivatott elősegíteni.

A cserkészek 10 törvénye Tovább