menü

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a Dicsőség

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A Soli Deo Gloria mozgalom azoknak a dunavarsányiaknak spontán társulása, akik akár keresztyén hitük, akár humanitárius értékrendjük alapján az értékhordozó közösségépítést olyan feladatuknak fogadják el, amelyet kisebb-nagyobb áldozatok árán is szívesen teljesítenek. Közösségünknek így tagjai között találhatóak fiatalabbak és idősebbek, különböző foglalkozásúak, iskolázottságúak, felekezetűek és gondolkozásúak, akik valamilyen módon mégis hisznek azoknak az értékeknek az érvényességében, amelyek az emberiség története során mindig az ember javát, épülését és megmaradását szolgálták mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Az olyan értékek, mint az emberi méltóság, az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a szeretet, a megbocsátás, az újrakezdés, továbbá az áldozathozatal a pillérei és megvalósítandó feladatai egyben e mozgalomnak. Ezek az értékek a maguk egyetemessége mellett azonban különösen is fontosakká váltak a XVI. századi Reformációban, így – bár közösségünk a legszélesebb értelemben ökumenikus – elnevezésében és filozófiájában/teológiájában a svájci reformáció hangsúlyos felismeréseire és eredményeire épül.

 

SDG könyv letöltése

SDG könyv letöltése >>

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.