menü

Elnevezés

CímlapElnevezés
CímlapElnevezés

Elnevezésünk Kálvin János fontos társadalmi üzeneteket és következményeket is hordozó hitelveihez kötődik.

A protestantizmus lényege az, hogy az Isten istenségét tudatosítsuk. Ez bár egyszerűen hangzik, de a legritkább esetben teljesül. Az ember egyénileg és közösségileg is hajlamos arra, hogy isteni erőt, hatalmat és tekintélyt tulajdonítson másnak, ami lehet bármi. Az ember sokszor istenítheti saját érzéseit, élményeit, a természetet vagy annak egy részét, az agyagi helyzetet, a tudományt, másik embert és természetesen önmagát is. Az ember hajlamos arra, hogy a viszonylagost, változót végsőnek, abszolútnak tekintse, és aszerint tisztelje, aszerint féljen tőle, vagy aszerint bízzon benne. Így az ember bálványokat gyárt a vallás világában és a valláson kívüli világban is. Például bízunk a szerencsében vagy félünk a véletlenektől. Hiszünk a mulandó erőkben és hatalmasságokban, az emberi szellem kitalálmányaiban. Istenként tisztelünk vagy félünk halandó embereket vagy rendszereket, s mindez árt nekünk. A bálványok imádása akár vallásiak, akár világiak a személyiség rombolásához vezetnek.

A kálvini reformáció nagy és kompromisszummentes felismerése az volt, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Ezzel megfosztotta hamis trónjától az akkori kereszténység főpapjait, istenként tisztelt szentjeit, abszolutizált, diktatórikus rendelkezéseit. Ugyanezzel megfosztotta hamis trónjától az akkori humanizmus és reneszánsz illuzórikus ambícióit, amelyek az ember végtelenségéről és dicsőségéről voltak hajlamosak beszélni/ábrándozni.

Aki a Soli Deo Gloria alapelvet magára veszi az egyszerre lesz bátorrá és szerénnyé. Bátorrá, hogy térde és gerince ne hajoljon meg semmilyen mulandó előtt és szerénnyé, hogy reményteljes alázattal várja a jóságos Titoknak ráhulló fényét. Hisszük, hogy a Soli Deo Gloria elv különös történelmi jelentőséggel bír, mert a tudományt szabad gondolkodással, a politikát demokráciával, a vallást szabad mérlegeléssel, a művészetet az érzések és intuíciók szabadságával áldotta meg. Az ember a saját és a másik emberségét így a Soli Deo Gloria, Egyedül Istené a Dicsőség jelszava alatt reálisan látja s e realitás jegyében éli meg egyéni s közösségi létét. Ez az elv a dunavarsányi Soli Deo Gloria mozgalom tagjainak alapelve, feladata és programja, amellyel mindenkit szeretettel hív és vár.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.