menü

Célkitűzés

CímlapCélkitűzés
CímlapCélkitűzés

A Soli Deo Gloria üzenete magába foglalja célkitűzését is. A XXI. század nem kevésbé hemzseg a bálványimádó tendenciáktól, mint a korábbi korok. Ma is hisznek az emberek hiúságokban és hiábavalóságokban és nagyokat csalódnak. Az újkori babonaságnak nagy piaca van. Vissza is élnek ezzel sokan. Végső boldogságot, kellemet és kényelmet ígérnek sokféle formában. Néha spirituális vagy asztrológiai, máskor gazdasági vagy politikai megváltást és üdvösséget ígérnek. Ezek az ígéretek nem felemelnek, hanem még jobban megaláznak emberi gyarlóságainkban.

A Soli Deo Gloria mozgalom Dunavarsányban arra szövetkezett, hogy ettől a csapdától óvja magát és minden embertársát. Ehhez a legbiztosabb módszert egyrészt abban látja, hogy az illúziókat, a hamis messianizmust leleplezi, s a Jézus Krisztusban a Szentírás szerint önmagát kinyilatkoztató isteni szeretetre igyekszik ereje szerint rámutatni. Teszi ezt az emberi szó, jócselekedet, s a közösségépítés minden lehetséges módszerével.  És teszi ezt elismerések és elutasítások közepette egyaránt töretlen hittel.

A Soli Deo Gloria mozgalom egyrészt egyesületi formában, másrészt nonprofit vállalkozási formában igyekszik megvalósítani célkitűzését.

Egyesületünk: Soli Deo Gloria Közösség

Nonprofit vállalkozásunk: Soli Deo Gloria Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

SDG Közösségi Ház

A Soli Deo Gloria mozgalom a Soli Deo Gloria elv szellemében a Habitat for Humanity mozgalom dunavarsányi projektuma körül toborzódott arra, hogy segítse e nevezett amerikai otthonteremtő mozgalom dunavarsányi tevékenységét. Amikor a Habitat munkának a lehetősége – számunkra kívülálló okok miatt – megszűnt e szellemiség akart tovább munkálkodni. Úgy gondoltuk, hogy ennek a munkának a feltétele és egyben eszköze egy szép, sokfunkciós közösségi épület felépítése.

Ezzel a gondolattal és ezért a célért hozta létre a Dunavarsányi Református Egyházközség a Soli Deo Gloria Közhasznú Szolgáltató Társaságot 2005-ben. Közben törvényi változás okán e társasági formánk és elnevezésünk a következőt lett: Soli Deo Gloria Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Közhasznú Nonprofit Kft bonyolított le – természetesen az Egyházközséggel szoros együttműködésben – a Habitat utca 10-12-ben az SDG Közösségi Ház felépítését. Az építkezés alapfeltételét a helyi református egyház cserére alkalmas telekfelajánlása, valamint az Atlantai Őszibarack Utcai és Fort Worthi Első Református Egyházak több tíz millió forintos felajánlása jelentette. E bátor közösség a cserével biztosított telken, az említett felajánlás ígéretével, Istenben hívő és az emberi jószándékban bízó meggyőződéssel 2005. őszén kezdte meg az építkezést.

Az alapozást először a talajvíz, később a csapadékos tél és tavasz miatt annak további emelkedése nehezítette. 2006. nyarára azonban elkészült az alap, telére felemelkedtek a főfalak, 2007. tavaszán elkészült a tető, Pünkösdre pedig az épület egyik legfontosabb része az úgynevezett Erős Vár Kápolna, amelyet az Egyházmegye és az Egyházkerült vezetőinek szolgálatával szenteltünk fel. 2007. nyarától a főbb nyílászárók elhelyezése, további közfalak építése, valamint a villanyszerelési és az épületgépészeti munkálatok folytak. Mind a junior, mind pedig a szenior programhelyiségek elkészültek 2008. tavaszára egy nagy alagsori közösségi térrel együtt. Ennek felszentelésére 2008. Pünkösdjén került sor szintén az Egyházmegye Főjegyzőjének szolgálatával szép ünnepség keretében. A Ház ünnepélyes felszentelésre 2009. június 07-én, Szentháromság vasárnapján került sor, a megelőző napokban pedig a multifunkcionalitást reprezentálva zenei, kulturális korcsoportos programokra került sor gazdag szeretetvendégségekkel.

 Az épületben a következők nyertek elhelyezést.

    Alagsor:

    Erős Vár Kápolna urnasírhellyel

    Őszibarack Szenior Szabadidős Klub

    Jonatán Ifjúsági és Diák Klub

    Sokfunkciós Közösségi Tér

    Raktár

    Épületgépészeti központ

    Vizes helyiségek

    Földszint:

    Sokfunkciós, három részre osztható díszterem.

    Konyha

    Vállalkozási tér: bolt, raktár

    Előtér

    Vizes helyiségek

    Tetõtér:

    A díszterem és az előtér karzata

    Vendégszobák vizes helyiségekkel

    Irodák vizes helyiséggel

     Konditerem

    Elnöki tárgyaló

Soli Deo Gloria Jószágporta

csatlakozik a Közösségi Házhoz. A Jószágportának lakói elsősorban őshonos magyar fajták: szürkemarha, mangalica, racka, gidrán, furiózó. A Jószágportának ismeretterjesztő, falusi hangulatot idéző, s talán annak fokozatos újjáéledését inspiráló szerepe van.

Soli Deo Gloria játszótér,

amely szintén az SDG Közösségi Ház udvarán került fölépítésre a Város beruházásaként és ennek megfelelően működik a Város fenntartásában, szerződéses kapcsolatban a tulajdonos Református Egyházközséggel és a Közösségi Házat működtetető SDG Közösséggel. 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.