menü

Hírek, aktualitások

CímlapHírek, aktualitások
CímlapHírek, aktualitások

MEGHÍVÓ

a dunavarsányi és környékbeli agrár értékek népszerűsítése

céljából felállítandó standunkhoz, amely nyilván ismeretterjesztéssel szolgál a fiatalok számára, az idősebbeket pedig emlékezésre, nosztalgiázásra, beszélgetésre invitálja.

A fejlett, korszerű és sokszor nagyszerű feldolgozás és csomagolás minden előnye, esztétikuma mellett olykor eltereli a figyelmet arról, hogy milyen munka, érzék, érzés, szorgalom, tehetség, sőt milyen csoda áll egy-egy finom étel, okos szerszám, megragadó dísztárgy előállítása és még a használata mögött is.
Nyilván fejlődünk a korral, de jó, ha ezt úgy tesszük, hogy közben a múlt értékeit nem hagyjuk a múltban.

A kiállítást és beszélgetést finom, hagyományos, tájjellegű kóstolóval tesszük teljessé, természetesen a kóstolandó ételek forrását is megjelölve.

Standunk a Városnapok keretén belül, annak területén, az egyik nagyobb sátor bejáratánál vár minden fentieket értékelő és azok iránt érdeklődő polgártársunkat
2024. június 2-án reggel 9 órától este 8 óráig!

Hisszük, hogy igyekezetünk Városnapunkat és a városnapi élményeinket gazdagítja!

Soli Deo Gloria Közösség

 

 

Petőfi 200

címmel az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Soli Deo Gloria Közösség az évforduló kapcsán – a szokásos Protestáns Kulturális Est keretében – megrendezzi az aktuális irodalmi estjét a Soli Deo Gloria Közösségi Házban 2023. október 15-én este 6 órai kezdettel! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Igazgatóság Vezetőség
Árpád Fejedelem Általános Iskola Soli Deo Gloria Közösség

 

***

A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány online közösségi akcióba hív minden dunavarsányi gyermeket és felnőttet azzal a céllal, hogy osszuk meg egymással, ki-hogyan-mivel tölti a „kényszerszünet” idejét.

Várunk fényképet, rajzot, esszét, verses költeményt mindennapjainkról, amelyek közül Városunk facebook oldalán heti rendszerességgel a legjobbat megjelentetjük.

Az alkotásokat minden hét péntekéig várjuk a következő drótpostára Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, Nagyné dr. Csobolyó Eszter drcsobolyoeszter@gmail.com

A megjelenő alkotások díjazásban részesülnek.

A Kuratórium megbízásából: Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

 

„Megtöretett a teste…”

TRIANON 100

évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

o n l i n e - k é p e s l a p g y ű j t é s i

közösségi akciót hirdet.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt, baráti kör, civil szervezet, valamint intézmény indulhat.

Az akció célja, hogy pályázaton részt vevő minél több, a felhívás megjelenését követő elektronikus feladási dátummal ellátva, az anyagországtól elszakadt terület településről online-képes/lapot gyűjtsön.

Az üzenetben kérjük, hogy Trianonhoz kapcsolódó vers, próza, vagy saját gondolat szerepeljen.

A képes/lapokat 2020. május 29-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, Nagyné dr. Csobolyó Eszter drcsobolyoeszter@gmail.com

Az eredményhirdetésre 2020. június 4-én a Trianoni közösségi napon kerül sor.

 A képeslapgyűjtési akció díjazása:

1. helyezett                 20.000 forint

2. helyezett                 10.000 forint

3. helyezett                 5.000 forint  

A Kuratórium megbízásából:             dr. Csobolyó Eszter elnök

 

Munkáshét-kezdő reggeli áhítat minden  hétfőn 7,30-kor az Erős Vár Kápolnában.

Bibliaóra minden kedden 17,30-kor a Klára teremben.

SDG Közösség és önkéntesek megbeszélése minden kedden 18,30-tól a Klára teremben.

Bridgeparti minden kedden 19,30-tól a Kára teremben.

Ultiparti minden csütörtökön 19,00-től a Klára teremben.

Hozza-vigye használt, de még használható ruháját! A Soli Deo Gloria Közösségi Ház alagsorában minden kedden 16:00-17:30 óra között szeretettel várjuk azokat, akik a fent olvasható akció keretében szívesen részt vesznek ruhák cseréjében illetve ruhaakciós segélyezésben.

Hivatalok:

Lelkészi Hivatal

SDG Hivatal

Pest Megyei Civil Információs Centrum

Ügyvédi iroda

Pszichológiai tanácsadás

Az SDG Közösség tagja a Kis-Duna Menti Praxis Közösségnek.

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Május 19.     18 óra            Pünkösdi bűnbánati istentisztelet          – Ref. Templom

Május 20.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Május 21.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Június 3.       10 óra            Városnapi ünnepi istentisztelet              – SDG Köz. Ház

Június 17 – Június 22.        Napközis építőtábor                               – SDG Köz. Ház

Augusztus 19. 18 óra         Bűnbánati istentisztelet                         – Ref. Templom

Augusztus 20. 10 óra         Újkenyéri, hálaadó istentisztelet            – Ref. Templom

Augusztus 25.   9 óra         Erdélyi Sportnap                                    – SDG Köz. Ház

Szeptember 2.                    Családi nap áporkai istentisztelet-látogatással, lacházi, kisdunai                     

                                               kerti partival

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára Adventtől Virágvasárnapig

December 17.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 18.    18:00            Megemlékezés Horthy Miklós halálának 60. évfordulóján –

                                               SDG Közösségi Ház

December 23.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 24.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 24.    15:00            Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00            Karácsony esti istentisztelet – Református templom

December 25.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 26.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 31.    10:00            Aprószentek istentisztelet – Református templom

December 31.    18:00            Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom

Január 1.            10:00            Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom

Január 7.            10:00            Vízkereszt évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 7.            11:00            Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 7.            13:00            Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 20.          19:00            Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 25.          18:00            Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Budapesti Koreai

                                               Gyülekezet lelkészének igehirdetésével – SDG Közösségi Ház

Február 10.        14:30            A cserkészek farsangi felvonulása – SDG Közösségi Ház

Február 14.        18:00            Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 15.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 16.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 17.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 18.        10:00            Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Február 22.        18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 1.         18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 8.         18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 15.       18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 22.       18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 25.       10:00            Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Március 25.       12:00            Gyülekezeti ebéd – Református templom

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A reformáció 500. évfordulójára rendezett programsorozat

2017. október 27. (péntek)

13.00 Filmvetítés – művelődési ház  Luther élete

17.00 Arany János kopjafaállítás és reformációi faültetés a Református Missziói Alapítvány közreműködésével – Trianon Emlékpark
18.00 Irodalmi est Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
Közreműködnek az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárai és diákjai – SDG Közösségi Ház
 

2017. október 28. (szombat)

09.00 Megnyitó áhítat a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában
09.30 Közösségi reggeli a SDG Közösségi Ház ICHTHÜSZ termében
09.30 Nevezés a futóversenyre, korcsoportonként és családi futás kategóriában       
10.00 1517 méteres futóverseny, megállókkal a református és a katolikus templomnál, cél: művelődési ház
11.30 Évfordulós vetélkedő – művelődési ház
13.00 Ebéd – művelődési ház
14.00 Futóverseny eredményhirdetése és a Művelődési Alapítvány pályázati díjkiosztója – művelődési ház nagyterme
15.00 Luther élete rajzfilmen, magyar nyelven – művelődési ház tükrös terme

2017. október 29. (vasárnap)

10.00 Újbori hálaadó istentisztelet az Úrvacsora megünneplésével – Református Templom
18.00 Ünnepi hangverseny – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Közreműködnek: Teleki Miklós orgonaművész, Kun Ágnes Anna énekművész, a Kantátika Férfikar, a Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes
19.30 Szeretetvendégség

2017. október 30. (hétfő)

18.00 Civil Akadémia – művelődési ház
Előadások: Luther lelki kényszere – dr. Szebik Imre, evangélikus püspök emeritus
                   Kálvin társadalometikai kényszere – dr. Kádár Zsolt, református esperes emeritus
                   Moderátor: dr. Bóna Zoltán, a Theologiai Szemle főszerkesztője

Vendégség: Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az Igazságot" Luther Márton
Kóstoló a „Reformátor kézműves sörökből”

2017. október 31. (kedd)

18.00 Reformációi istentisztelet – Református Templom

Vendég igehirdető: dr. Kocsev Miklós egyetemi tanár

Kulturális műsorral közreműködik az Újpesti Baptista Harangkórus; vezető: Simon Norbert és dr. Csobolyó Eszter

 

A fenti programsorozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelője REB-17-PROG-0035 számú pályázatának támogatásával valósult meg.

 

 

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára Virágvasárnapig

December 11.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 18.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 22.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 23.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 24.    15:00            Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00            Karácsony esti istentisztelet – Református templom

December 25.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 26.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 31.    18:00            Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom

Január 1.            10:00            Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom

Január 8.            10:00            Vízkereszt évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 8.            11:00            Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 8.            13:00            Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 19.          18:00            Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Pestszenterzsébet

                                               Klapka téri gyülekezet színjátszó csoportjának műsorával –

                                               SDG Közösségi Ház

Január 21.          19:00            Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Február 26.        14:30            A cserkészek farsangi felvonulása – SDG Közösségi Ház

Március 1.         18:00            Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Március 2.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 3.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 4.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 5.         10:00            Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Március 9.         18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 16.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 23.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 30.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Április 6.           18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Április 9.           10:00            Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Április 9.           12:00            Gyülekezeti ebéd – Református templom

 

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá awww.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon kapható.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as és a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség eseménynaptára

Szeptember 4.   10.00            Tanévnyitó istentisztelet                                                                  Ref. Templom

Szeptember 24. 21.00            Kárpátaljai, erdélyi és helyi néptáncos és népzenei baráti est                                     

                                                                                                                                                       SDG Köz. Ház

Szeptember 25. 10.00           Zenés istentisztelet a BorzsaVári

                                               (Kárpátalja) népzenei együttes programjával                             Ref. Templom

Október 2.        10.00            Ünnepi évfordulós istentisztelet                                                  Ref. Templom

Október 4.         16.00            Állatok világnapja                                                                            SDG Köz. Ház

Október 21.       18.00            ’56-os megemlékezés az Általános Iskola műsorával                     SDG Köz. Ház

Október 23.       10.00            Istentisztelet ’56-os megemlékezéssel                                            Ref. Templom

Október 29.       18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

Október 30.       10.00            Újbori hálaadó istentisztelet                                                            Ref. Templom

Október 31.       18.00            Reformációi istentisztelet                                                                Ref. Templom

November 1.     10.00            Mindenszentek istentisztelet                                                           Ref. Templom

November 21.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 22.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 23.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 24.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 25.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 26.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 27.   10.00            Ünnepi istentisztelet

                                               Advent 1. vasárnapján                                                                    Ref. Templom

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen kapható.

 

 

NAPKÖZIS ALKOTÓ TÁBORBA 

várunk minden érdeklődőt az SDG Közösségi Házba
2016. június 27. és július 1. között.

A tábor célja, hogy biztonságos környezetben, jó hangulatban, sokat tanulva, a közös munka és az alkotás örömeit is átélve értékes szünidei programot biztosítson gyermeknek és ifjúnak egyaránt.

Napi program:

8-16 óra között kétszeri étkezéssel

8.00 zászlófelvonás

8.30 reggeli

9.00 elméleti foglalkozások korcsoportokban

10.00-13.00 gyakorlati foglalkozások

13.00 ebéd

14.00 kézműves foglalkozások

16.00 zárás

A tábor költsége 800, testvéreknek 700 Ft/gyermek/nap.

Érdeklődés, jelentkezés a 06/30 287-0283-as számon illetve a drcsobolyoeszter@gmail.com e-mail címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”(Mt11,28)

HÉTKEZDŐ REGGELI ÁHITATRA 

várjuk mindannyiukat az SDG Közösségi Ház Erős Vár kápolnájába
minden hétfő reggel 7.30-ra.

 

Az áhítat –  a Szentírás alapján, testvéri közösségben – jó lehetőséget kínál az iskola, a heti munka, a hivatal, és általában a hétköznapi tevékenység megkezdésekor a feladatok végiggondolására, lelki bíztatásra, szellemi feltöltekezésre.

 

A 15 perces áhítatot tea, kávé és sütemény melletti testvéri beszélgetés, egyszerű szeretetvendégség követi.

Minden érdeklődőt ökumenikus nyitottságban szeretettel várunk!

 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat

10 dunavarsányi családot ajándékozott meg tartós élelmiszerrel és ruházattal alapításának 10 éves évfordulóján.

A családokra egyrészt a helyi Református Egyházközség Diakóniai Bizottsága, másrészt pedig a Dunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tett javaslatot.

A megajándékozásra a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, rövid istentisztelet keretében, családias hangulatban került sor 2016. május 10-én az ajánló szervezetek képviselőinek jelenlétében.

 

Mintegy 70 presbiter tanácskozott Dunavarsányban

a református gyülekezet és az SDG Közösség vendégszeretetét élvezve 2016. április 23-án.

A munka 7 szekcióban folyt az alábbi témák szerint: megtérés, egyéni csendesség, imaélet, a vasárnap megszentelése, tanúságtétel, a talentumok megbecsülése, szeretetszolgálat.

             

A résztvevők közös hitvallásként az alábbi elkötelezést fogalmazták meg és ezzel bocsátották el egymást presbiteri tisztük méltó folytatására:

"Az erő, szeretet, józanság lelkét kell elkérnünk, hogy kitartóak lehessünk a szolgálatban és merjünk bátran bizonyságot tenni. Megmutatni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk, mert így lehetünk példái a jelen és a jövő nemzedékének. "

           

A reggeli áhítaton és a délutáni ünnepi istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak. A 12 fős Presbitériumunk pedig szinte teljes létszámban, aktív részvétellel képviseltette magát e felemelő eseményen.

Ezúton is köszönetet mondunk a Diakóniai Bizottságnak és az SDG Közösség tagjainak a gazdagon terített asztalokért, a példás vendégszeretetért.

 

„Mindazok pedig akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt.”

Olvasandó ApCsel. 2,44.

 

Kedves Testvérünk!

Isten Lelke által megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak családi körben és az istentiszteletek közösségében egyaránt.

Sajnálatos módon az ősegyházat jellemző három dolog lassan teljesen életidegen lesz a mi világunkban. Életidegen az, hogy az emberek hisznek, hogy együtt vannak és hogy mindenük közös. Sokkal inkább életszerű az, hogy a legtöbben nem hisznek Istenben, nagyon sokan nem hisznek eszmékben, értékekben, embertársaikban sem, és olyanok is bőven vannak, akik a világon már semmiben nem hisznek, nem is bíznak, beleértve saját magukat is. És hasonló mondható el arról is, hogy nem vagyunk együtt, és hogy leginkább nincsenek közös dolgaink. Ez utóbbi különösen is igaz a materiális javakra. „A magántulajdon szent és sérthetetlen”. A közös tulajdonra pedig vagy érzéketlenek vagyunk, vagy azt is ki akarjuk sajátítani. Ügyvédek hada jól profitál ebből. De ez a fenti mentalitás ad munkát pszichológusoknak, pszichiátereknek, sok-sok sarlatánnak, és olykor még konkrétan a rendőrségnek is.

Pedig milyen szépen indult az úgynevezett krisztusi együttlét az első Pünkösdkor. Amikor a különböző nyelveken beszélőek megértették egymást. Amikor a jeruzsálemi keresztyének nem biztonsági zárral szigetelték el otthonaikat, hanem megnyitották egymás előtt. Amikor a reményteljes hitből szeretet fakadt, a szeretetből egység, s mindez a szellemi, lelki és anyagi közösségnek a kereteit biztosította. Aztán mindezen felülemelkedett az ördögi önzés. A Szentlelket kiutasította az ember az életéből, az ördögnek pedig helyet adott. S úgy tűnik, hogy ma is inkább az ördögnek a cinizmusa, széthúzó és közösséget romboló ereje uralkodik bennünk és közöttünk, sokkal inkább, mint a Lélek hitre hívó, együtt tartó és a szeretet közösségében megtartó ereje.

De még élünk, és ez a Pünkösd új lehetőséget kínál, hogy az első Pünkösd ajándékának vágyát újra magunkra vegyük. S ha ez a vágy elég erős, akkor abból készség lesz, a készségből jócselekedet, a jócselekedetre pedig a Szentlélek adja az áldást. S láss csodát, újra igaz lehet: „Mindazok pedig akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt.”

Gyülekezetünk a pünkösdi Szentlélek áldását fogadó istentiszteletekre hívja mindannyiukat, amely meghívás érvényes a nyáron is felemelő és közösségépítő programokra is. Június 27-től július 1-ig napközis építőtábort rendezünk az SDG Közösségi Házban korhatárra való tekintet nélkül. Természetesen a cserkészeknek továbbra is több tábora lesz: Monoron, a Dunán és a Börzsönyben. Valamint augusztus 20-án istentisztelettel és az úrvacsora megünneplésével adunk hálát az új kenyérért és a megújuló kegyelemért.  

Imádságaikat, jó ötleteiket, munkáskezüket és adományaikat várják gyülekeztünk programjai. Ezt megelőzően pedig az ünnepi istentiszteletek várják mindannyiukat:

Május 5.          18h        Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga, presbiteri gyűlés

Május 8.          10h        Konfirmációi fogadalom, az úrvacsora megünneplése  

Május 12.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 13.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet szeretetvendégséggel SDG KH.

Május 14.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 15.        10h        Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 15.        11h        Pünkösdi koncert a norvégiai énekkar és a Molissima szolgálatával         

Május 16.        10h        Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 22.        10h         Szentháromság-vasárnapi istentisztelet

Június 5.          10h        Városnapi istentisztelet

Június 5.          10:30h   Városnapi orgonakoncert Teleki Miklós orgonaművésszel

Június 5.          14h        Cserkész-fogadalomtétel a Cserkészházban

A közelgő ünnepre, a nyári munkákra, pihenésre és üdülésre, Istennek tetsző élményekre és találkozókra Atyánk áldását és békességét kívánja a Presbitérium.

 

 

 

Elűztük a telet Dunavarsányból

Télbúcsúztató farsangi felvonulást rendezett február 7-én az SDG Közösség és a Cserkészcsapat. A menet a dunavarsányi Nyugati lakóparkban kígyózott, ahol önkéntesek létesítettek állomásokat, hogy egy kis itallal és süteménnyel vendégeljék meg a szolgálattevőket.

A kiszebaba égetés után családi foglalkozás kezdődött a Közösségi Házban, ahol estig tartó zenés, táncos mulatsággal feledtettük a tél viszontagságait.

 

 

 

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Január 16.          19:00 óra      Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 21.          17:00 óra      Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közösségi Ház

Február 9.          18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 10.        18:00 óra      Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 11.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 12.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 13.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 14.        10:00 óra      Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Február 18.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Február 25.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 3.         18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 10.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 17.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 20.       10:00 óra      Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Március 20.       12:00 óra      Gyülekezeti ebéd – Református templom

 

A Református Templomban minden második hétfőn 18 órakor,

a Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Lelkipásztori látogatásra, az úrvacsora otthonokban való megünneplésére a lelkészek előzetes hívás, bejelentés alapján készek.

 

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI

a 0620/9-143-893 valamint a 0630/637-8170 számon lehet.

 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.