menü

Jelképünk

CímlapJelképünk
CímlapJelképünk

Az Alapítvány pecsétjében is vállalja a cserkészethez való primér kötődését a liliom jelképpel. Természetesen vállalja a liliomnak a többértelmű jelentését is a cserkészet összefüggésében. Vállalja az Isten, haza, embertárs szolgálatát és főleg vállalja a cserkészet célkitűzését, nevezetesen, a helyes, célravezető életút és életvezetés megtalálását és megélését. Mert, hogy Lord Baden Powell azért választotta a liliomot a cserkészet jelképéül, mert a maga korában stilizált liliom formája volt a hajók legfontosabb alkatrészének, az iránytűnek. Az alapító célja a cserkészettel az volt, hogy az élet útvesztőiben botorkáló fiatalok találják meg a helyes utat. A cserkészek ezt gyakorolják a túrákkal is, a szellemi tornákkal is és a hitmélyítő gyakorlatokkal is. Amikor Alapítványunk vállalja a liliomot, akkor mindezek támogatására vállalkozik.

A cserkészek 10 törvénye Tovább