menü

Célkitűzés

CímlapCélkitűzés
CímlapCélkitűzés

Alapítványunk célja az, hogy a cserkészcsapatunk be tudja tölteni célkitűzését a gyermek- és ifjúsági munka terén, de az úgynevezett felnőtt- vagy öregcserkészek körében is. Alapítványunk azon van, hogy a csapat munkája egyrészt korszerű legyen, ugyanakkor ne a  modernitás vákuumában, hanem az építő hagyomány szilárd alapján álljon. Ezért életben tartja azt a magyar cserkészörökséget, amelyre épülve hisz a jelen cserkészetében is. Ez pedig a következő.

A magyar cserkészet majdnem egyidős a világcserkészettel. 1909-től van nyomon követhető története. Az első csapatot Dr. Szilasy Aladár gyermekgyógyász és Megyercsy Béla Kálvin téri református lelkész szervezte meg a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület keretében, s ezzel az 1. sz. BKIE néven nyitotta meg a csapatok sorát a Magyar Cserkészszövetségben, amely pedig 1912. december 28-án, aprószentek ünnepén alakult meg a Kálvin téri református egyházközség épületében. Az alapítók között az említett személyeken, valamint nagy tekintélyű református teológusokon, közéleti személyeken: Bilkei Pap István, Papp Gyula, túl meghatározó jelentőséggel volt jelen Sík Sándor piarista tanár, a 2. sz. a piarista gimnázium csapatának alapítója, valamint az izraelita vallású Bing Ede. Ez a széles ölelésű ökumené korát megelőzően jellemezte a cserkészetet, amely nemcsak tiszteletet ébreszt a szabadgondolkodó krisztusiak között, hanem gyanút is minden vallás és ideológia szűklátókörű fundamentalistái között. Továbbá betiltást eredményezett mind a fasiszta mind pedig a kommunista diktatúrák alatt.

Ennek a felekezeti, kulturális és társadalmi nyitottságnak a szellemében gyűjtötte össze Varsány ifjait, akkor csak fiúkat e mozgalom s adott nekik tartalmas, élvezetes és felnőtté érlelő keretet a háború borzalmai alatt és után. Az akkori csapat lelkes tagjai közül már alig élnek itt közöttünk, de emlékükkel meghatározóak maradtak.

A támogatott 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat Felföldi Bertalan plébános kezdeményezésére ebben a szellemben alakult újjá Dr. Bóna Zoltán református lelkész aktív részvételével. Az első ünnepélyes fogadalomtételre 1989. júniusában került sor. Ez azt is jelenti, hogy a Magyar Cserkészszövetség első újjáalakult csapatai között van.

A Magyar Cserkészszövetség elvárásainak megfelelően alapított Kossuth Lajos Cserkészalapítvány mint fenntartó a fenti hagyomány jegyében az alábbiak szerint tölti be feladatát. Garantálja, hogy Csapatunk a már említett bibliás ökumenén túl nagy hangsúlyt fektessen a magyar kultúra, a magyar hagyományok és értékek megismerésére és a szociális érzékenység fejlesztésére. Ez utóbbit nagyban segíti az a tény, hogy csapattagjaink nagy része a nehezebb sorsú nagycsaládosok köréből kerül ki. Hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kapcsolatokra és a határon túli magyar cserkészekkel való közös programokra. Nem utolsó sorban műveljük a vízi cserkészetet, amelynek keretében – hasonlóan a népdal és irodalmi témakörökhöz – országosan is példás eredményeket értünk el. A csapat rendszeres programjai: őrsi foglalkozások hetente, csapatgyűlés kéthavonta, történelmi megemlékezések, keresztény ünnepek megtartása, betlehemezés, toborzó minden októberben, fogadalomtétel minden júniusban, őszi/téli/tavaszi portyák, nyári nagytábor, víziportyák, vízitúra, sítábor, SDG építőtábor minden júliusban. A csapat parancsnoka Dr. Csobolyó Eszter cserkésztiszt.

Az Alapítvány a fenti elvek ébrentartásával és a fenti gyakorlat életben tartásával szolgálja a csapatot mindeneket megelőzően az alábbi hármas infrastrukturális szolgálattal. A.) Szóbeli megállapodás és szükségszerű együttműködés alapján az Alapítvány helyet biztosít a Csapat programjai számára a közvetetten a Dunavarsányi Református Egyházközség tulajdonában lévő Soli Deo Gloria Közösségi Házban: 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.  

B.) Létrehozta és fenntartja a Duna-parti csónakházi pihenőjét a Damari szigeten.

C.) Támogatóként hozzájárul az informatív/kedvcsináló jószágporta fenntartásához a Habitat utca 10-12. SDG Közösségi Ház hátsó udvarában, annak érdekében, hogy ott Csapatunk kedve szerint élvezze annak adottságait.

 

Alapítványunk és csapatunk rendszeres és visszatérő programjai a következő.

Minden hónap utolsó vasárnapján délután csapatgyűlés.

Szeptember tartunk évkezdő csapatgyűlést.

Októberben tartjuk az iskolában a toborzást és ekkor kezdjük az újoncok felkészítését.

Decemberben Mikulás és karácsonyi ünnepséget tartunk.

Az esztendő többi napján valamilyen módon megünnepeljük az egyházi és nemzeti ünnepeket. Nyáron nagytáborba vagy/és vízitúrára megyünk, képviseltetjük magunkat az ICHTHÜSZ Közösségi programjain és a városi rendezvényeken.

A cserkészek 10 törvénye Tovább