menü

Hírek, aktualitások

CímlapHírek, aktualitások
CímlapHírek, aktualitások

Emlékeztető az ICHTHÜSZ Cserkészfórumról

Berekfürdő 2016. okt.7-9.

 

Az ez évi Fórumunkon 5 csapatból 16-an vettünk részt Budapestről, Budakesziről/ Kaposszekcsőről, Debrecenből, Dunavarsányból és Monorról.

A programtervezetnek megfelelően tartottunk istentiszteleteket, áhítatokat. Részt vettünk a berekfürdői református istentiszteleten. Közösen átgondoltuk a 16. századi Reformáció 500 éves évfordulójának a jelentőségét és üzenetének aktualitását. A csapatok beszámoltak a 2016-os programjaikról és a vezetők az ICHTHÜSZ programokról. Fórum- és egyéni beszélgetések keretében szóba kerültek a csapatok belső nehézségei és természetesen sikerei és örömei is. Nem utolsó sorban élveztük a szép napsütésben a híres strandfürdő minden áldását.

Szintén a programtervezetnek megfelelően Fórumunk két fontos döntést, illetve tervezetet alkotott, amelyeknek különös jelentősége lesz a jövőben.

Egyrészt döntöttünk az ICHTHÜSZ Facebook oldal létrehozásáról. Megterveztük továbbá az ICHTHÜSZ Közösség alapprogramját a Reformáció 500. évfordulója kapcsán. Ezzel kapcsolatban azt reméljük, hogy október végén egy szélesebb körben, az MCSSZ szervezésében mindezt továbbgondolhatjuk, bővíthetjük és a megvalósítás útján előbbre vihetjük. Természetesen, miután ennek az emlékeztetőnek a főbb elemei alkotják a facebook oldalunk első bejegyzését a felelős, konstruktív és az Evangélium ügyéhez méltó hozzászólásokat már most várjuk.

  1. A facebook oldalunk gazdái/szerkesztői Varga Orsolya és Széles Zsolt lesznek Debrecenből. Készségüket és szolgálatukat előre is köszönjük. Az oldal elnevezése, megjelenése megegyezik folyóiratunk „fejlécével”. Az új kommunikációs fórumhoz nagy reményeket fűzünk.
  2. A Reformáció 500 éves évfordulójával kapcsolatban a következő tervezetet állítottuk össze az alábbi felelősökkel és költségtervezettel.
  • Felajánljuk szolgálatainkat szervezés, díszőrség, vagy egyéb szolgálat formájában a nagyobb egyházi/társadalmi rendezvényekhez.
  • Online Kvízt hirdetünk meg három témában: bibliaismeret, reformációs

egyháztörténet-ismeret, protestáns cserkésztörténet-ismeret.

Határidő: megjelenés: 2017. Húsvét, benyújtás: 2017. Pünkösd    

Felelősök: Szuhánszky Gábor, Csobolyó Eszter, Bóna Zoltán, Darvas Szilárd

  • Protestáns cserkészimakönyv szerkesztése, kiadása 1000 példányban                               Határidő: 2017. Szentháromság vasárnap                                                                    Felelősök: Csobolyó Eszter, Bóna Zoltán                                                   Költségterv: 500e forint központi forrásból előlegezve         
  • Reformációi évfordulós cserkésztanyázás: 2017. június 29. - július 02., Budakeszin vagy a Cserkészparkban.

Határidő: jelentkezés 2017. június 1.

Felelős: Szuhánszky Gábor, Nagy László                                                    

Költségterv: 100 fővel tervezve 1,5 millió forint. Részvételi díj 1 millió forint, központi forrás: 500e forint.

  • Reformációi Száva-túra a Szerb-Horvát határtól a Dunáig, 2017. július. 09. – 16. szárazföldi utazással együtt. 

Határidő: jelentkezés 2017. május 01.                                             

Költségterv: 50 fővel tervezve 3,5 millió forint. Részvételi díj 2 millió forint, központi forrás 1,5 millió forint.                                                                        

Felelősök: Bóna Zoltán, Csobolyó Eszter, Móre Bálint

  • Cserkészevangelizáció az úrvacsora megünneplésével a Szilágyi Dezső téren Illés Dávid felkérésével vagy a Kálvin téren Schaller Tamás felkérésével október 7. este 6 órakor.                                                           

Felelősök: Szuhánszky Gábor, Bóna Zoltán

  • Természetesen közösségünk megtartja évi két fix programját a Közgyűlését, Nagyböjt második hétvégéjén, Balatonfüreden és Vezetői Fórumát október második hétvégéjén Berekfürdőn. E programok tematikáját nyilvánvalóan a reformációs rendezvények tervezése, szervezése és értékelése adja. A költségtervvel nem bíró programoknak is bizonyára van szervezési, utazási, adminisztratív, logisztikai, irodai etc. kiadása, és ugyanez vonatkozik a költségtervvel rendelkező programokra, mint például bejárások, szervezési megbeszélések etc. Ezeknek az addicionális programoknak a fedezésére 500 ezer forinttal számolunk központi forrásból.

Az ICHTHÜSZ elnöke, főtitkára, a teológiai titkára, és az ICHTHÜSZ folyóirat főszerkesztője elkötelezik magukat, hogy mind a forrásteremtés, mind pedig a programszervezés során latba vetik széleskörű tapasztalati és kapcsolati tőkéjüket. Vállalják a személyes megkereséseket, egyeztetéseket, az ezzel kapcsolatos döntések szűk körű, felelősségteljes meghozatalát.

A jelenlévők elkötelezték magukat a fenti programtervezet megvalósítására, annak további pontosítására, népszerűsítésére aktív részvétellel.

Ezúton is kérjük mindazok csatlakozását, részvételét ebbe a folyamatba, akik a fentiek iránt, illetve azok egyike/másika iránt érdeklődést éreznek, tanúsítanak.

Hangsúlyozzuk, hogy ez egy tervezet, amelynek a jobbítására nyitottak vagyunk.

 

Nagy László sk.                                                              Dr. Bóna Zoltán sk.

ICHTHÜSZ főtitkár                                                       ICHTHÜSZ elnök

 

Szeretettel várjuk

minden érdeklődő cserkésztestvérünket az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének

évi rendes közgyűlésére

 

2016. február 26-28. Balatonfüredre

Siloam Missziói Otthon 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.

 

Programtervezet

 

Február 26. péntek

17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása

17.45 zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László

18.00 vacsora

19.00 Megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor

20.00 beszélgetés az MCSSZ vezetőségével

21.30 zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Február 27. szombat

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter

08.15 reggeli

08.45 a 2015-ös programok értékelése, különös tekintettel az ICHTHÜSZ tanyázásra

09.45 a 20016-os programok megbeszélése, különös tekintettel a kerületi nagytáborokra

11.00 az ICHTHÜSZ imakönyv szerkesztésének, kiadásának megbeszélése

12.00 portya Salföldre, ebéd ott

18.00 vacsora

19.00 az Újság szerkesztőségi és kiadói kérdései

20.00 tábortűz: Monoriak és amit a többiek hoztak

21.30 záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán

22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

 

Február 28. vasárnap

07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend

08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán

08.15 reggeli

08.30 a vezetőképzésben való részvétel

09.00 zászlólevonás – Nagy László

09.15 indulás az istentiszteletre, amelyre hazafelé kerül sor

10.00 részvétel az istentiszteleten, hazautazás

 

Részvételi hozzájárulás az idén is 8.000 Ft/cserkész, amely a két napos teljes szállást, étkezést és programot fedezi.

 

További információ Nagy Lászlónál 06 20 9549 536, illetve a nagylacik1@gmail.com címen

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)