Református bölcsőde létrehozása Dunavarsányon!

CímlapReformátus bölcsőde létrehozása Dunavarsányon!
CímlapReformátus bölcsőde létrehozása Dunavarsányon!

Református bölcsőde létrehozása Dunavarsányon!

A Dunavarsányi Református Egyházközség támogatást nyert a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül egy négy csoportszobás bölcsőde építésére Dunavarsányon.

Az elnyert támogatás összege: 839 millió forint

A projekt fókuszában egy 56 férőhelyes, 4 csoportszobás bölcsőde megépítése áll, amelyhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • bölcsődeépület és – udvar építési és kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeztetés,
  • közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
  • kivitelezési munkák,
  • a bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges berendezések és eszközök beszerzése,
  • játszóudvar kialakítása,
  • a használatba vételi engedély megszerzése, a bölcsődei szolgáltatás engedélyeztetése és nyilvántartásba vétele

A projekt eredményeként megkezdődhet a bölcsődei szakmai tevékenység, a várható befejezés 2024.12.31.

 


2024.02.22. - Bölcsőde Sávalap Kiöntése


2024.02.11. - Ünnepélyes Alapkőletétel

Sajtóközlemény
Megkezdődött a Dunavarsányi Református Bölcsőde építése

Ünnepélyes alapkőletétellel kezdődött meg Dunavarsányban a Református Bölcsőde építése. Az új, teljeskörűen akadálymentesített, 56 férőhelyes, 4 csoportszobás, földszintes bölcsőde épület kivitelezése a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében valósul meg. A fejlesztés az épület kivitelezésén túl magában foglalja a bölcsőde teljes berendezésének beszerzését is. A projekt a magyar állam és az Európai Unió 839,95 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.

A Dunavarsányi Református Egyházközség a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati kiírás alapján támogatási kérelmet nyújtott be „Református bölcsőde létrehozása Dunavarsányon” című beruházás megvalósítására.

A Dunavarsány, Epres utca 860/2 hrsz-ú ingatlanon (amely közvetett önkormányzati tulajdonban áll) létesülő új bölcsőde épület a Dunavarsányi Református Egyházközség első önálló, saját fenntartású bölcsődei intézménye lesz. A projekt a kedvezményezett azon elhatározásához illeszkedik, hogy hitéleti tevékenységén túl intézmény-fenntartással is segítse a helyi lakosok boldogulását. Dunavarsány Budapest déli agglomerációjának egyik legdinamikusabban fejlődő települése, a három év alatti gyermekek létszáma folyamatosan növekszik. A projekt által létrejövő új bölcsődei férőhelyek hozzájárulnak az édesanyák munkavállalási lehetőségeihez, a munkaerőpiacra való visszatérésükhöz.

A projekt keretében az épület kivitelezésén, valamint a játszóudvar megépítésén túl megvalósul a bölcsőde működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése is.

Az eszközök kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy a gyermekek igényeinek, fejlettségének és létszámának megfelelő játékok, eszközök kerüljenek beszerzésre az intézmény szakmai programjának, valamint a szakmai szervezetek ajánlásainak megfelelően.

Az épület kivitelezésének befejezése, valamint a berendezések beszerzése 2024. október 15-ig várható, a működéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint a projekt zárása pedig 2024. december 31-ig.

A fejlesztés eredményeként egy korszerű, energiahatékony épület létesül majd, amely várhatóan 14 új munkahelyet teremt.
A projektről bővebb információt a https://www.facebook.com/DunavarsanyiReformatusBolcsode oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Dunavarsányi Református Egyházközség (36) 70 902 5015

www.dunavarsanyireformatusok.hu

https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok

 

 

 

 

 

 


2024.02.01. - Meghívó Alapkőletételre

 

Tags: