menü

Célkitűzés

CímlapCélkitűzés
CímlapCélkitűzés

Az egyháznak nem annyira célja van, mint küldetése. Célként az Isten által teremtett, az ördög és az ember által kölcsönösen elrontott, majd az Isten által megmentett világnak a beteljesedését említhetjük. A Teremtőnek van célja a teremtéssel, s e cél érdekében az embert bűne és gyarlósága ellenére is újra és újra megtisztelő küldetésbe állítja. Hisszük, hogy ebben a megtisztelő küldetésben van helyünk és részünk, amelyet puszta létünkkel és erőnk szerinti tevékenységgel igyekszünk betölteni.

A gyülekezeti élet rendszeres istentiszteletekből, bibliaórákból, az élet és a halál fordulóival kapcsolatos szolgálatokból, lelki gondozói, hitmélyítő és szeretetszolgálati tevékenységből, alkalmi látogatásokból – beteglátogatás, betlehemes látogatás, etc. – valamint gyermek és ifjúsági munkából áll. A szeretetszolgálatnak különleges lehetőséget nyújt a Soli Deo Gloria Közösséggel való szoros együttműködés, amely erősíti a gyülekezet nemzetközi kapcsolatait is. Az ifjúsági munka pedig ezen túlmenően az iskolai és gyülekezeti hitoktatásban, valamint a cserkészet támogatásában teljesedik ki. A gyülekezet rendszeres és szervezett testvéri kapcsolatot ápol számos nyugat-európai: Hoofdoorp, Gemmingen; amerikai: Atlanta, Dallas/Fort Worth, Annapolis; erdélyi: Szászrégen; délvidéki: Maradék; és felvidéki: Szalóc gyülekezettel. Hálás örömmel nyugtázzuk a helyi Római Katolikus Egyházzal, Dunavarsány civil társadalmával, az önkormányzati intézményekkel és természetesen a város vezetésével való jó együttműködő kapcsolatunkat. Hisszük, hogy mindezzel Istentől rendelt küldetésünket töltjük be, amely a Teremtő Dunavarsányban élő népét szolgáljuk.

A gyülekezet rendszeres istentiszteletei:

 1. minden vasárnap délelőtt 10 órakor a Kolozsvári utcai templomban, amellyel egy időben gyermek-istentisztelet is tartunk;
 2. minden hétfőn reggel 7;30-kor 20 perces munkás hétkezdő áhítatot tartunk a Habitat utcai Közösségi Házunk Erős vár kápolnájában;
 3. minden kedden 17;45-től bibliaórát tartunk a Habitat utcai Közösségi Ház Klára termében.
 4. az ünnepi istentiszteleteket Karácsony, Újév, Március 15., Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Újkenyér, Mindenszentek minden napján délelőtt 10 órakor; Áldozócsütörtökön, a Reformáció napján, Szilveszterkor, Hamvazószerdán délután 6 órakor tartunk istentiszteletet;
 5. az ünnepeket megelőző héten minden nap tartunk bűnbánati áhítatot Advent első vasárnapja, Böjt első vasárnapja és Húsvét előtt. A többi ünnepet megelőzően csak az ünnep előestéjén tartunk bűnbánati áhítatot délután 6 órakor.
 6. temetői istentiszteletet október 23-án 16:30 órakor az áldozatokra és elhunyt cserkészeinkre emlékezve tartunk a temetőben;
 7. Mindenszentek és Halottak napján a család kérésére tartunk temetői istentiszteletet, sírkőszentelést;
 8. ökumenikus istentiszteletet tartunk minden év január harmadik hetének estéin 18 órakor váltakozó helyszíneken: Református templomok, katolikus templomok, SDG Közösségi Ház;
 9. zenés istentiszteletet tartunk Advent második és harmadik vasárnapján, Virágvasárnapon és a Dunavarsányi Napok vasárnapján;
 10. úrvacsorát a nagyobb ünnepeken szolgálunk ki, a betegekhez az otthonukba elvisszük;
 11. keresztelésre általában a vasárnapi istentiszteleten kerül sor, házasságkötés megáldására szombaton délután, a gyászoló családokat a temetést követő vasárnapi istentiszteletre hívjuk.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.