menü

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a Dicsőség

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A Soli Deo Gloria Mozgalom azon dunavarsányiaknak spontán társulása és tevékenysége, akik akár keresztyén hitük, akár humanitárius értékrendjük alapján az értékhordozó közösségépítést olyan feladatuknak fogadják el, amelyet kisebb-nagyobb áldozatok árán is szívesen teljesítenek.

A Mozgalomban így megtalálhatóak fiatalabbak és idősebbek, különböző foglalkozásúak, iskolázottságúak, felekezetűek és gondolkozásúak, akik valamilyen módon mégis hisznek azoknak az értékeknek az érvényességében, amelyek az emberiség története során mindig az ember javát, épülését és megmaradását szolgálták mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Az olyan értékek, mint az emberi méltóság, az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a szeretet, a megbocsátás, az újrakezdés, továbbá az áldozathozatal a pillérei és megvalósítandó feladatai egyben ennek a Mozgalomnak.

Ezek az értékek a maguk egyetemessége mellett azonban különösen is fontosakká váltak a XVI. századi Reformációban, így – bár Mozgalmunk a legszélesebb értelemben ökumenikus – elnevezésében és filozófiájában/teológiájában a svájci reformáció hangsúlyos felismeréseire és eredményeire épül.

A tevékenységet végző közösséget eddig azért neveztük mozgalomnak, mert jogi személyiséggel nem rendelkezik,  ugyanakkor két jogi formációban ölt testet. Az egyik a Soli Deo Gloria Közösség, ami egy Egyesület, a másik pedig a Soli Deo Gloria Nonprofit Közhasznú Kft., ami egy gazdasági vállalkozás.

 

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Május 19.     18 óra            Pünkösdi bűnbánati istentisztelet          – Ref. Templom

Május 20.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Május 21.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Június 3.       10 óra            Városnapi ünnepi istentisztelet              – SDG Köz. Ház

Június 17 – Június 22.        Napközis építőtábor                               – SDG Köz. Ház

Augusztus 19. 18 óra         Bűnbánati istentisztelet                         – Ref. Templom

Augusztus 20. 10 óra         Újkenyéri, hálaadó istentisztelet            – Ref. Templom

Augusztus 25.   9 óra         Erdélyi Sportnap                                    – SDG Köz. Ház

Szeptember 2.                    Családi nap áporkai istentisztelet-látogatással, lacházi, kisdunai                     

                                               kerti partival

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.