menü

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” (Mt. 28,19)

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2015-ös személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül a református gyülekezet és a cserkészcsapat által szervezett hitéleti, ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkát segítették elő.

A javunkra történt rendelkezések kapcsán 98.112 forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett szolgálati területek anyagi támogatására a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 19178123-2-13

Köszönetet mond: a Kuratórium

 

 

Kik vagyunk?

Nevezett Alapítványt Józan Kálmánné délegyházi lakos alapította annak érdekében, hogy ezáltal elősegítse a Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség misszióját, spirituális, oktató, nevelő, kulturális, szociális és közösségformáló tevékenységét. Az Alapítvány 1991 óta a maga szerény keretei között folyamatosan eleget tesz e mandátumának. Először a délegyházi református templom felépítésében vállalt oroszlán szerepet, annak elkészülte után pedig minden tekintetben nevezett egyházközség és annak partnerei rendelkezésére áll.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.