menü

„Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?
„…megteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni….”

Olvasandó ApCsel. 2,4/a.

Kedves Testvérünk!

Isten Lelke által megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak családi körben és az istentiszteletek közösségében egyaránt.

Az első Pünkösd a nagy, csodás pillanatoknak, jelenségeknek a napja volt, ahol nyilvánvalóvá lett az isteni Lélek jelenléte. Sok furcsaság volt: lángnyelvek, furcsa hangok, továbbá az addig megszólalni is bátortalan tanítványok olyan nyelveken beszéltek, amit mindenki értett, pedig soknyelvű közösség volt együtt etc. Mint ha az évezredekkel azelőtti, bábeli toronyépítésnek az ellenkezőjét élték volna át, hiszen ott az egynyelvűek nem értették egymást, itt pedig a soknyelvű nép érti a tanítványokat. Akkor nem értették egymás, akik ugyanúgy beszéltek, most pedig értik egymást, akik másként beszélnek. Egy kivételes közösség jött létre az első Pünkösd alkalmával, amelynek kivételességét az adta, hogy nem emberi érdek, sőt nem is emberi érték volt a közösség alapja, hanem az Isten átformáló ereje, Isten közbeszólása. Így közösségbe kerültek azok, akiknek lelkét, nyelvét, fülét és értelmét a Szentlélek irányította. Azok kerültek közösségbe, akiket megérintett a Szentlélek. Ma is erre van szükségünk! A jó hír pedig az, hogy lehetőség is. A Szél ma is fú, de a vitorlaszövés és vitorlakezelés a mi feladatunk…

Gyülekezetünk szolgálattevői a pünkösdi Szentlélek áldását fogadó istentiszteletekre hívják mindannyiukat, amely meghívás érvényes a nyáron is felemelő és közösségépítő programokra is. Június 18-tól június 22-ig napközis alkotó tábort rendezünk az SDG Közösségi Házban korhatárra való tekintet nélkül. Felnőtteket is örömmel várunk, akik szívesen hoznak egy kis munkaáldozatot a Közösségi Ház javára. Természetesen a cserkészeknek továbbra is több tábora lesz: a Dunán, a Dráván és a Börzsönyben. Valamint augusztus 20-án istentisztelettel és az úrvacsora megünneplésével adunk hálát az új kenyérért és a megújuló kegyelemért.

Gyülekezetünk családi napot tart szeptember 2-án, vasárnap a kiskunlacházi Duna parton a lelkészek meghívására. Megelőzően Áporkán veszünk részt az istentiszteleten.

Imádságaikat, jó ötleteiket, munkás kezüket és adományaikat várják gyülekeztünk fönti programjai is. Ezt megelőzően pedig az ünnepi istentiszteletek várják mindannyiukat:

Május 10. 18h Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga, presbiteri gyűlés

Május 13. 10h Konfirmációi istentisztelet, az úrvacsora megünneplésével

Május 19. 18h Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 20. 10h Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 21. 10h Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 21. 18h Pünkösdi Koncert a Majosházi Hospic Ház javára, egy 50 fős amerikai

egyetemi kórus és zenekar előadásában

Május 27. 10h Szentháromság-vasárnapi istentisztelet

részvétel a Hősök-napi megemlékezésen

Június 3. 10h Városnapi istentisztelet, cserkészima

Június 3. 14:30h Cserkész-fogadalomtétel a Cserkészháznál

Június 17. 10h Ünnepi istentisztelet a szerbiai/szerémségi Szávaszentdemeteri

Magyar Kulturális Egyesület Népdalkörének a föllépésével

A közelgő ünnepekre, a nyári programjainkra és munkákra, pihenésre és üdülésre, Istennek tetsző élményekre és találkozókra Atyánk áldását és békességét kívánja a

Dunavarsány, 2018. Pünkösd havában Presbitérium

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.