menü

Célkitűzés

CímlapCélkitűzés
CímlapCélkitűzés

Az egyháznak nem annyira célja van, mint inkább küldetése. Célként az Isten által teremtett, az ördög és az ember által kölcsönösen elrontott, majd az Isten által megmentett világnak a beteljesedését említhetjük. A Teremtőnek van célja a teremtéssel, s e cél érdekében az embert bűne és gyarlósága ellenére is újra és újra megtisztelő küldetésbe állítja. Hisszük, hogy ebben a megtisztelő küldetésben van helyünk és részünk, amelyet puszta létünkkel és erőnk szerinti tevékenységgel igyekszünk betölteni.

A gyülekezeti élet rendszeres istentiszteletekből, bibliaórákból, az élet és a halál fordulóival kapcsolatos szolgálatokból, lelki gondozói, hitmélyítő és szeretetszolgálati tevékenységből, alkalmi látogatásokból – beteglátogatás, betlehemes látogatás stb. – valamint gyermek és ifjúsági munkából áll. A szeretetszolgálatnak különleges lehetőséget nyújt a Soli Deo Gloria Közösséggel való szoros együttműködés, amely erősíti a gyülekezet nemzetközi kapcsolatait is. Az ifjúsági munka pedig ezen túlmenően az iskolai és gyülekezeti hitoktatásban, valamint a cserkészet támogatásában teljesedik ki. A gyülekezet rendszeres és szervezett testvéri kapcsolatot ápol számos nyugat-európai: Hoofdoorp, Gemmingen; amerikai: Atlanta, Dallas/Fort Worth, Annapolis; erdélyi: Szászrégen; délvidéki: Maradék; és felvidéki: Szalóc gyülekezettel. Hálás örömmel nyugtázzuk a helyi Római Katolikus Egyházzal, Dunavarsány civil társadalmával, az önkormányzati intézményekkel és természetesen a város vezetésével való jó együttműködő kapcsolatunkat. Hisszük, hogy mindezzel Istentől rendelt küldetésünket töltjük be, amely a Teremtő Dunavarsányban és Délegyházán élő népét szolgáljuk.

 

A gyülekezet rendszeres istentiszteletei:

a.) minden vasárnap délelőtt 10 órakor Dunavarsányban és 8:30-kor Délegyházán, amellyel egy időben gyermek-istentisztelet is van;
b.) az ünnepi istentiszteletek Karácsony, Újév, Március 15., Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Újkenyér, Mindenszentek minden napján délelőtt 10 órakor Dunavarsányban valamint 8:30-kor Délegyházán;
c.) az ünnepeket megelőző héten, valamint Advent első vasárnapja, Böjt első vasárnapja előtt szombaton, Húsvét előtt egész héten, a Reformáció napján, Szilveszterkor, Hamvazószerdán és Áldozócsütörtökön 18 órakor Dunavarsányban és 17 órakor Délegyházán tartunk istentiszteletet;
d.) temetői istentiszteletet Dunavarsányban október 23-án 16:30-kor az áldozatokra és elhunyt cserkészeinkre emlékezve tartunk, Délegyházán pedig október 31-én 16 órakor halottak napi istentiszteletet tartunk;
e.) ökumenikus istentiszteletet tartunk minden év január harmadik hetének estéin 18 órakor váltakozó helyszíneken: református templomok, katolikus templomok, cserkészház, SDG Közösségi Ház;
f.) zenés istentiszteletet tartunk Advent második vasárnapján, Virágvasárnapon és a Dunavarsányi Napok vasárnapján;
g.) úrvacsorát a nagyobb ünnepeken szolgálunk ki, a betegekhez az otthonukba elvisszük;
h.) keresztelésre általában a vasárnapi istentiszteleten kerül sor, házasságkötés megáldására szombaton délután, a gyászoló családokat a temetést követő vasárnapi istentiszteletre hívjuk.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.