menü

"A lendület, az akarat, az önbizalom viszi az embert, a gyermeket előre. A nagy, fegyelmezett nemzeteknek ez az ereje." (gróf Teleki Pál)

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

Alapítványunk a dunavarsányi 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat szponzorálásával, háttérbázisának megteremtésével szolgálja elsősorban helyi szinten a világ második legnagyobb gyermek és ifjúsági mozgalmát, a cserkészetet.

A nagyhírű – 1919-ben, 1944-ben és 1948-ban, tehát minden jobb- és baloldali diktatúra által üldözött és betiltott – magyar cserkészmozgalom 1988/89-es újjáalakulásakor a dunavarsányi cserkészcsapat is az elsők között bontott újra zászlót. Tekintettel arra, hogy az ingadozó magyar társadalom egyértelműen nem állt a cserkészet mögé, helyi szinten is követtük azt a gyakorlatot, hogy egyházi támogatással próbálkoztunk. A helyi református és katolikus gyülekezet eleget is tett ennek az elvárásnak. Ugyanakkor hamarosan úgy éreztük, hogy némelyeket a formális egyházi háttér tart távol a cserkészettől, valamint a Magyar Cserkészszövetség is azt sugallta, hogy szerencsésebb a civil támogatottság. Ezért a két egyházközség létrehozta az Alapítványt a cserkészcsapat támogatásának érdekében. Természetesen az Alapítvány tisztségviselői, a kuratórium tagjai is a két egyházközség tagjai köréből kerülnek ki. Alapítványunk tehát közvetlenül a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat, közvetetten pedig a magyar és a nemzetközi cserkészmozgalom munkáját hivatott elősegíteni.

 

Sztárai emléktúra szárazon és vízen!

Az MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége

– az ICHTHÜSZ folyóiratban elõzetesen jelezve –

a fenti címmel és tartalommal emléktúrát szervez a Dunán (és szükség szerint a Dráván) Baja és Kopács között, továbbá

a megfelelõ elõkészületek és információ-beszerzés után a programot az alábbiak szerint hirdeti meg.

Július 2. hétfô:

I.) A mozgó tábor úti terve

Egyéni utazás a bajai cserkész-vízitelepre délutáni érkezéssel, hajók felkészítése a Sugovica partján, a Petõfi szigeten. Bajai séta, esti ima a református templom- ban.

Július 3. kedd:

Evezés, kerékpározás Mohácsra. A Sugovicán 2 km, a Dunát az 1 479 fkm-nél ér- jük el. Mohácsig 31+2= 33 fkm. Kikötés-táborverés a sokác révnél (Tourinform). Mohácsi séta, esti ima a református templomban.

Július 4. szerda:

Mohácsi csatatér megtekintése, kerékpárosok kerékpárral, evezõsök busszal. Du. evezés, kerékpározás Kiskõszegig/Batináig( Horvátország): 1448-1424 fkm, 24 fkm.

Túra a kiskõszegi kilátóhoz.

A.) Július 5. csütörtök:

Evezés, kerékpározás Kiskõszegtõl a Dráva-torkolatig 1424-1382,5 fkm, 41,5 fkm. Táborverés a Dráva parton a18-as part menti ház elõtt.

Este erõgyûjtés a pénteki evezéshez.

A.) Július 6. péntek:

Evezés, kerékpározás a Dráva-torkolattól Eszékig, 20 fkm, hegymenetben. Táborozás a híd és a katakombák melletti strandon.

Este kulturális program Eszéken.

A.) Július 7. szombat:

Délelõtt Eszéken városnézés.

Délután szállítókra pakolás, transzport a bellyei tóhoz. Evezõsök odagyalogol- nak, 2,5 km, majd vízre szállnak és a kopácsi táborhelyre eveznek a Partalja csa- tornán, 2,5 fkm. A biciklisek Eszékrõl Kopácsra kerekeznek. Táborhely: Vass Tibor faluturizmus házának partalji telke, a partalji fahíd elõtt cca. 200m.

Este falukutatás.

B.) Július 5. csütörtök:

Evezés Kiskõszegtõl a Hullóig, onnan fölvezetéssel a Hullón, a Kopácsi Réten, a Kopácsi tavon, a Csónakúton át Kopácsig, ill. a Partaljáig. Hajók átpakolásával evezés a Partalján a táborhelyig: lásd.: A.) Variáció.

A kerékpárosok Kiskõszegrõl a kopácsi táborhelyre kerekeznek. Este táborverés, falukutatás.

B.) Július 6. Péntek:

Bérelt és saját kerékpáron kerekezés Eszékre, ott városnézés. Délután fürdés a Szakadásban.

Este kopácsi városnézés, ima a református templomban.

B.) Július 7. Szombat

Délelõtt hajókirándulás a Kopácsi Réten. Elsõsorban a kerékpárosoknak ajánlott. Az evezõsöknek fürdés a Szakadásban.

Délután szabad program.

Július 8. vasárnap:

8.00. Bellyén szentmise (fakultatív).

Kerékpáron kerekezés Laskóra, 10km, 10.30-kor istentisztelet Sztárai Mihály templomában.

Délután visszakerekezés Hercegszõlõsi látogatással (12km) 22km, vagy török- pusztai természetvédelmi területen keresztül 30 km.

Július 9. hétfõ:

Délelõtt fürdés a Szakadásban.

Délután pakolás hazautazás autóbusszal.

Az A.) és B.) variációk véglegesítése a Kopácsi Rét áthajózási engedélyének függ- vénye.

II.) A mozgótábor struktúrája

A tervek szerint a résztvevõk a lehetõ legnagyobb összetartással, de 3 al-táborba szervezõdnek: a Laskó alt-t a kielesek, a Kopács alt-t a kenusok, a Bellye alt-t a kerékpárosok alkotják. A kerékpáros részvétel nagyon korlátozott. Evezõsök jelentke- zését várjuk.

III.) A mozgótábor részvételi feltételei

1.) A program nyitott az MCSSZ-be igazolt cserkészek elõtt 18 éves kortól, vagy 14 éves kortól a 18. életévet betöltött õrsvezetõvel/parancsnokkal, vagy szülõvel. 2.) Szükséges dokumentumok: parancsnoki ajánlás, úszásvizsga, orvosi alkal- masság, felelõsség-hordozási nyilatkozat, nem-cserkészeknek (ha indokolt esetben elfogadjuk a jelentkezésüket) a cserkészet értékeit és formalitásait el-

fogadó nyilatkozat.

3.) A túra teljes részvételi díját, 40 ezer forintot elõzetesen befizeti, vagy elõzetesen megegyezik a parancsnokkal a részletfizetésrõl. Ezen túlmenõen vállalja a túrajármûvek bérleti és szállítási költségeit.

4.) A túrajármûvekrõl mindenki egyénileg, ill. csapatán keresztül gondoskodik. A túra vezetése elõzetes egyeztetés alapján segítséget nyújt mind a bérlés, mind pedig a szállítás terén.

5.) A  jelentkezési és befizetési határidõket betartja, az elõzetes tanyázáson, Kiskunlacházán rész vesz, akadályoztatása esetén alternatív, kompromisszu- mos megoldásra kész.

6.) A túra vezetését a 7. cserkésztörvény értelmében magára nézve kötelezõnek fogadja el.

7.) A túra teljes szakaszán, és annak minden elemében: fizikai, kulturális, spiri- tuális programján részt vesz.

8.) A teljes túrán törekszik arra, hogy mindig a megoldás és ne a probléma olda- lán álljon.

IV.) Jelentkezési határidõ: május 25. péntek, 24 óra, az ICHTHÜSZ elérhetõségein: dunavarsany.ref@gmail.com, 20-9143-893, 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u. 7.

V.) A részvételi hozzájárulás tartalma

A 40 ezer forint már az elõzetes számítások szerint sem fedezi a költségeket, amelyet így szponzorok és pályázatok egészítenek ki. Ezért kérem szépen, hogy miközben beszélhetünk a befizetés módozatairól, ne kezdeményezzünk méltat-

lan alkudozásokat. Ehhez a témához tartozik a kenuk beszerzésének az ügye is. Elsõ ajánlatom egy alkalmas kenura 1500 Ft/nap/fõ. Ez máris 12 ezer forint 8 napra és akkor még nem szállítottuk egy centit sem.

A 40 ezer forint pedig tartalmazza a résztvevõk hazaútját Kopácsról, egy túrapó- lót, zászlókat, szimbólumokat, ajándékokat, velemjárót, térképeket, az elõ-túra költségét, a teljes szervezést, teljes ellátást, belépõket, biztosítást és minden más járulékos költséget. Ehhez is egy példa: ha bejutunk a Kopácsi Rétre, az 8000 Ft/fõ lesz önmagában.

VI.) A mozgótábor vezetõsége

Túra-, tábor- és Laskó al-táborparancsnok: dr. Bóna Zoltán cst. cspk. református lelkész

Túra-, és táborparancsnok-helyettes, valamint Kopács al-táborparancsnok: Hamza István cst.

Bellye al-táborparancsnok:

Spirituális/Kulturális vezetõ: dr. Dobos Ágoston cst. református lelkész Tábori orvos: dr. Békássy Szabolcs családorvos

Pénztáros: Csobolyó Katalin Adminisztrátor: Nagyné, dr. Csobolyó Eszter

VII.) További tervek

készülnek az áhítatokat/istentiszteleteket, a kulturális elõadásokat és az élelme- zést illetõen.

VIII.) E fölhívás, kiírás, tervezet

megvalósítása a fönti alapadatok/alapértékek lefektetése alapján történik, amelynek bizonyos részletei a résztvevõk elõzetes – nem folyamatos – konzultá- ciója, konszenzusa alapján módosulhatnak.

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk., túraparancsnok

A cserkészek 10 törvénye Tovább