menü

Célkitűzés

CímlapCélkitűzés
CímlapCélkitűzés

Alapítványunk célja az, hogy a cserkészcsapatunk be tudja tölteni célkitűzését a gyermek- és ifjúsági munka terén, de az úgynevezett felnőtt- vagy öregcserkészek körében is. Alapítványunk azon van, hogy a csapat munkája egyrészt korszerű legyen, ugyanakkor ne a  modernitás vákuumában, hanem az építő hagyomány szilárd alapján álljon. Ezért életben tartja azt a magyar cserkészörökséget, amelyre épülve hisz a jelen cserkészetében is. Ez pedig a következő.

A magyar cserkészet majdnem egyidős a világcserkészettel. 1909-től van nyomon követhető története. Az első csapatot Dr. Szilasy Aladár gyermekgyógyász és Megyercsy Béla Kálvin téri református lelkész szervezte meg a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület keretében, s ezzel az 1. sz. BKIE néven nyitotta meg a csapatok sorát a Magyar Cserkészszövetségben, amely pedig 1912. december 28-án, aprószentek ünnepén alakult meg a Kálvin téri református egyházközség épületében. Az alapítók között az említett személyeken, valamint nagy tekintélyű református teológusokon, közéleti személyeken (Bilkei Pap István, Papp Gyula) túl meghatározó jelentőséggel volt jelen Sík Sándor piarista tanár, a 2. sz. piarista gimnázium csapatának alapítója, valamint az izraelita vallású Bing Ede. Ez a széles ölelésű ökumené korát megelőzően jellemezte a cserkészetet, amely nemcsak tiszteletet ébreszt a szabadgondolkodó krisztusiak között, hanem gyanút is minden vallás és ideológia szűklátókörű fundamentalistái között. Továbbá betiltást eredményezett mind a fasiszta, mind pedig a kommunista diktatúrák alatt.

Ennek a felekezeti, kulturális és társadalmi nyitottságnak a szellemében gyűjtötte össze Dunavarsány ifjait - akkor csak fiúkat - e mozgalom, s adott nekik tartalmas, élvezetes és felnőtté érlelő keretet a háború borzalmai alatt és után. Az akkori csapat lelkes tagjai közül már alig élnek itt közöttünk, de emlékükkel meghatározóak maradtak.

A támogatott 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat Felföldi Bertalan plébános kezdeményezésére ebben a szellemben alakult újjá Dr. Bóna Zoltán református lelkész aktív részvételével. Az első ünnepélyes fogadalomtételre 1989 júniusában került sor. Ez azt is jelenti, hogy a Magyar Cserkészszövetség első újjáalakult csapatai között van.

A Magyar Cserkészszövetség elvárásainak megfelelően alapított Kossuth Lajos Cserkészalapítvány, mint fenntartó a fenti hagyomány jegyében az alábbiak szerint tölti be feladatát. Garantálja, hogy Csapatunk a már említett bibliás ökumenén túl nagy hangsúlyt fektessen a magyar kultúra, a magyar hagyományok és értékek megismerésére és a szociális érzékenység fejlesztésére. Ez utóbbit nagyban segíti az a tény, hogy csapattagjaink nagy része a nehezebb sorsú nagycsaládosok köréből kerül ki. Hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kapcsolatokra és a határon túli magyar cserkészekkel való közös programokra. Nem utolsó sorban műveljük a vízi cserkészetet, amelynek keretében – hasonlóan a népdal és irodalmi témakörökhöz – országosan is példás eredményeket értünk el. A csapat rendszeres programjai: őrsi foglalkozások hetente, csapatgyűlés kéthavonta, történelmi megemlékezések, keresztény ünnepek megtartása, betlehemezés, toborzó minden októberben, fogadalomtétel minden júniusban, őszi/téli/tavaszi portyák, nyári nagytábor, víziportyák, vízitúra, sítábor, SDG építőtábor minden júliusban. A csapat parancsnoka Dr. Csobolyó Eszter cserkésztiszt.

Az Alapítvány a fenti elvek ébrentartásával és a fenti gyakorlat életben tartásával szolgálja a csapatot mindeneket megelőzően az alábbi hármas infrastrukturális szolgálattal.

a.) Megépítette és fenntartja a Kossuth Lajos Cserkészotthont Dunavarsány szívében, az Arany János utca 1. szám alatt.

b.) Létrehozza és fenntartja a Duna-parti csónakházi pihenőjét a Damari-szigeten.

c.) Támogatóként hozzájárul az informatív/kedvcsináló jószágporta létrehozásában/fenntartásában az SDG Közösségi Ház (Habitat utca 10-12.) hátsó udvarán.

 

Alapítványunk és csapatunk rendszeres és visszatérő programjai a következők:

Szeptember tartunk évkezdő csapatgyűlést.

Október második felében tartjuk éves programzáró, programbeszámoló nyíltnapját a szülők és támogatók bevonásával. Erre a napra természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Októberben tartjuk az iskolában a toborzást, és ekkor kezdjük az újoncok felkészítését.

Decemberben Mikulás és karácsonyi ünnepséget tartunk.

Januárban jótékonysági bált szervezünk.

Az esztendő többi napján valamilyen módon megünnepeljük az egyházi és nemzeti ünnepeket. Nyáron nagytáborba megyünk, képviseltetjük magunkat az ICHTHÜSZ közösségi programjain és a városi rendezvényeken.

A cserkészek 10 törvénye Tovább