menü

Hírek, események

CímlapHírek, események
CímlapHírek, események

 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Jézus Krisztus egyetlen Egyházának hívei – immáron évszázados hagyománnyal a hátuk mögött – imádkoznak a sajnálatos, de szükségszerű módon különböző felekezetekben élő testvérek lelki és közösségi egységéért. Ennek az elkötelezettségnek évenkénti visszatérő jeles alkalma az úgynevezett Ökumenikus Imahét, amely idén világszerte január 17-24 között kerül megrendezésre.

A dunavarsányi és délegyházi római katolikus és református közösségek – testvéri meghívással fordulva az összes többi Krisztus-hívő dunavarsányi és délegyházi polgárhoz is – január 18-22 között a következő rendben tartják az imádságos istentiszteleteiket:

Január 18., 18 óra       Délegyháza, ref. templom, igét hirdet Sáska Attila ref. lelkész

Január 19., 18 óra       Nagyvarsány, kat. templom, igét hirdet  dr. Bóna Zoltán ref. lelkész

Január 20., 18 óra       Dunavarsány, ref. templom, igét hirdet Kis R. Sándor kat. plébános

Január 21., 18 óra       Dunavarsány, Soli Deo Gloria Közösségi Ház, igét hirdet dr. Zalatnay István ref. lelkész

Január 22., 17 óra       Dunavarsány, Cserkészház, a cserkészek szolgálatával

Minden Krisztusban testvérünket és érdeklődőket nagy szeretettel várunk!

Római Katolikus Egyházközség                               Református Egyházközség  

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Január 16.          19:00 óra      Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 21.          17:00 óra      Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közösségi Ház

Február 9.          18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 10.        18:00 óra      Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 11.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 12.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 13.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 14.        10:00 óra      Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Február 18.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Február 25.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 3.         18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 10.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 17.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 20.       10:00 óra      Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Március 20.       12:00 óra      Gyülekezeti ebéd – Református templom

 

A Református Templomban minden második hétfőn 18 órakor,

a Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Lelkipásztori látogatásra, az úrvacsora otthonokban való megünneplésére a lelkészek előzetes hívás, bejelentés alapján készek.

 

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI

a 0620/9-143-893 valamint a 0630/637-8170 számon lehet.

 

*****************************

 

„Perelj, Uram a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal!” –

hangzott a prédikáció alapigéje a Zsoltárok könyve 35. fejezetéből november 8-án a zsúfolásig megtelt református templomban a vasárnapi istentiszteleten. Talán azért is hangzott ez az Ige, mert dr. Bóna Zoltán és felesége éppen 35 évvel ezelőtt, 1980 novemberében kezdték 24 és 23 évesen a református lelkészi szolgálatukat Dunavarsányban.

De elhangzott a nyolc Boldogmondás is Máté szent evangéliumából, amelynek alapján megerősíttetett, hogy a földi boldogság csak a mennyei boldogsággal szoros összefüggésben lehetséges, különben csak elvesző illúzió.

A lelkipásztor személyes hitvallásként, Isten iránti hálával említette, hogy sok mindenért harcolt e 35 év alatt – többnyire sikerrel – de senki ellen nem, még biztatásra sem. Azokkal sem, akik ezt szívesen tették volna vele és sokféleképpen provokálták is. Ezt a harcot a zsoltáros példáját követve az Úrra bízta, és sosem csalódott…

Az alábbiakban a gondnok úr köszöntőjét olvashatják:

Kedves Nagytiszteletű Asszony, Nagytiszteletű Úr!

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Nagytiszteletű Úr és felesége 35 éve szolgálnak a gyülekezetben. Itt nevelték fel három gyermeküket és most már örvendeznek unokáiknak.

A 35 év szolgálatnak vannak szemmel látható értékekkel, anyagi eszközökkel mérhető eredményei! A templom és a parókia bővítése, külső-belső felújítása, a gyülekezeti terem, a harangtorony, a cserkészotthon, a délegyházi templom, az ott felépült parókia, a Soli Deo Gloria Közösségi Ház, a hozzá tartozó jószágporta mind jelentős állomásai e 35 esztendőnek.

Nagytiszteletű Úr hivatalt vállalt a Habitat szervezetben, ennek itt Dunavarsányban látható eredménye a Habitat házak sora, közel 40 család tisztes otthona.

Így gazdagodott az egyház és a település. Ezek az építkezések úgy töltik be küldetésüket, ha a szép épületekben emberek, emberi lelkek, szívek is gazdagodnak. Ezt a gazdagodást szolgálják a vasárnapi, ünnepnapi prédikációk, közösségi ebédek, a bibliaórák, az iskolai hittanórák, a konfirmandusok felkészítése, a táborok, a felnőtt és gyermek kulturális programok, az egyházhoz szervesen kapcsolódó cserkészet, a külföldi kapcsolatok ápolása, a gyülekezet tagjaival való személyes kapcsolattartás, tájékoztatás, a Presbitériummal való együttmunkálkodás, a diakóniai munka támogatása.

A gyülekezet ajándékát készítő festőművész és családja is szoros kapcsolatban élt és él a Dunavarsányi Református Egyházzal. Rá is hatással volt az emberi lélekre ható építő munka.

A szolgálatban eltöltött 35 év válasz Isten elhívására. Mert élhetünk sokféleképpen, tehetünk az emberekért sok mindent, de az igazi áldás az, ha mindez Istennek tetsző.

A 35 év igazi gyümölcse éppen az, hogy amit tettek, azt mindig Istenbevetett hittel tették. Így hatottak másokra és ezáltal erősítették mások hitét. Köszönjük alkotó, teremtő, odaadó munkájukat.

Kérjük Isten áldását életükre, családjukra, a gyülekezetben végzett további szolgálatukra a Zsoltárok könyvének szavaival:

„Áldjátok Istent, nevét dicsérjétek, tetteit a népnek hirdessétek! Daloljatok, zenéljetek neki, énekeljétek csodatetteit!”

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.